TAILIEUCHUNG - Sách Từ điển Anh - Việt

Từ điển tiếng Việt, cũng được gọi là Từ điển Hoàng Phê, là một công trình khoa học do tập thể các nhà khoa học thuộc Viện Ngôn ngữ học - cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ học hàng đầu của cả nước biên soạn dưới sự chủ biên của cố Giáo sư Hoàng Phê. | 5 J BÁO CÁO TÓM TẮT CÔNG TRÌNH NGHIÊN cứu KHOA HỌC 1 - ĐỀ NGHỊ XÉT GIẢI THƯỜNG VỀ KH CN NĂM 2005 Kèm theo Quyết địrih số 33 2005 QĐ-TTg ngày 15 02 2005 của Thủ tướng Chính phủ - Đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh ũ - Đề nghị Giải thưởng Nhà nước KI 1. Tên công trình cụm công trình đề nghị xét thưởng Từ điển Anh - Việt English - Vietnamese Dictionary Nxb. KHXH H. 1997 2. Lĩnh vực khoa học của công trình a Khoa học tự nhiên ũ b Khoa học xã hội và nhân văn c Khoa học kĩ thuật ũ d Khoa học nông ỉâm ngư nghiệp ũ e Khoa học y dược ũ 3. Đặc điểm công trình a Sử dụng ngân sách nhà nước ũ b Không sử dụng ngân sách nhà nước IS 4. Thời gian thực hiện tháng năm bắt đầu - tháng nãm kết thúc DD 5. Cơ quan chủ trì công trình nếu có 6. Bộ chủ quản nếu có 7. Tóm tắt chung về công trình bối cảnh hình thành nôi dung và đặc điểm chủ yếu. - giải trình trong khoảng 1 2 trang A 4 Trong những thập niên cuối cùng của thế kỉ XX và những năm đầu thế kỉ XXI do chính sách mở cửa mở rộng các mối quan hệ nhiều mặt của nước ta với nhiểu quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới nhu cầu học tập giảng dạy nghiên cứu tiếng Anh của người Việt Nam ngày càng nhiều. Trong bối cảnh đó hàng loạt cuốn Từ điển Anh Việt được biên soạn theo nhiều cách do nhiều tác giả khác nhau đã ra đời. GS. Lê Khả Kế là tác giả hàng đầu rất có uy tín là đồng tác giả của hàng loạt công trình từ điển ngoại ngữ - Việt Anh - Việt Pháp - Việt và Việt - ngoại ngữ Việt - Anh Việt - Pháp . Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao vể học tập giảng dạy nghiên cứu tiếng Anh để đáp lại lòng tin của đông đảo bạn đọc về các thể loại từ điển đã công bố GS. Lê Khả Kế đã biên soạn cuốn Từ điển Anh - Việt này. Cuốn từ điển có dung lượng khoảng mục từ với nhiều thí dụ dễ hiểu dễ nhớ nhiều thành ngữ tục ngữ quán ngữ của tiếng Anh hiện đại được chuyển ngữ rõ ràng khúc chiết gần gũi với tiêhg Việt. Cuốn từ điển này là một kho tàng ngôn ngữ phong phú đa dạng có hệ thống với nhiều từ ngữ mới nhất vể nhiểu lĩnh vực phổ thông lẫn chính trị quân sự khoa học

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.