TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết bài 4 Toán 10 (2012-2013) - THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra 1 tiết bài số 4 môn Toán lớp 10 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Tôn Đức Thắng - Đề 2 sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. | SỞ GD ĐT NINH THUẬN KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 4 NĂM HỌC 2012 2013 TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG MÔN TOÁN 10 Chương trình Chuẩn Thời gian 45 phút Không kể thời gian phát đề Đề chính thức ĐỀ 2 đề gồm 01 trang Câu 1 điểm .Cho ba số a b c dương. Chứng minh rằng a b 2b 2c 3c 3a 48abc . Câu 2 điểm .Giải bất phương trình và hệ bất phương trình sau x x 4 2x x 15 2 5x x 1 5 4 2. 9 x x 0 x 2 x 1 1 Câu 3 điểm .Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình hai ẩn 6 0 x y 3 0 y 0 Câu 4 điểm .Tìm m để bất phương trình sau vô nghiệm m 2 .x2 2 m 2 .x m 3 0 ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ 4-ĐẠI SỐ 10 CHUẨN-ĐỀ II Đáp án gồm có 02 trang Câ u Nội dung Điểm 1 Áp dụng BĐT TBC-TBN Cô si lần lượt cho hai số a b 2b 2c 3c 3a . Ta được a b 2 Jab 2b 2c 4 Jab 3c 3a 6 Jab Nhân vế theo vế ta được a 2b 2b 3c 3c 4a 48abc đpcm 2 x x 4 2 2 x x - x -15 -3x x2 x 4 - 23 J 0 2x2 - x -15 . . 23 -3x - 23 0 x - 3 x x 4 0 x e0 . _ . 5 2 x x 15 0 x x 2 3 Bảng xét dấu vế trái của bpt x 23 5 3 3 2 -3x - 23 0 - - - x x 4 2x2 - x-15 0 - 0 VT 0 - - Dựa vào bảng xét dấu ta được tập nghiệm của bất phương trình là r 23 5 5 _ 3 2 J u 3 2. 5x 1x 1 5 4 x 12 x 1 1 2x2 2x 9 2x2 4x s s 9 x2 0 9 x2 0 ỉ x 2 ỉ x 2 s n S 3 x 2 1 9 x2 0 1 3 x 3 Vậy tập nghiệm của hệ bất phương trình là s 3 2 3 Tìm miền nghiệm của hệ bất phương trình hai ẩn Trình bày rõ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT