TAILIEUCHUNG - Bài giảng Dược liệu học: Bài mở đầu - Nguyễn Ngọc Quỳnh

Bài giảng Dược liệu học: Bài mở đầu do Nguyễn Ngọc Quỳnh biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan quá trình phát triển của ngành dược liệu; các phương pháp thu hái chế biến và bảo quản dược liệu; các phương pháp phân lập và định lượng các nhóm hợp chất tự nhiên.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT