TAILIEUCHUNG - Bài Tập làm văn: Đoạn văn trong văn tả đồ vật - Giáo án Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

Với nội dung của bài Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật học sinh có thể xây dựng đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật. Đoạn văn miêu tả chân thực, giàu cảm xúc, sáng tạo khi dùng từ. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN