TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tập huấn Giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh cấp THPT

Bài giảng Tập huấn Giáo viên thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh cấp THPT giới thiệu một số các kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Tiếng Anh; tổ chức kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng. | MÔN TIẾNG ANH CẤP THPT 5/14/2020 3:22:44 AM Tài liệu tập huấn GV -Từ ngày 25-28/07/2010, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị tập huấn về thực hiện dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng tại TP Đà Nẵng ( gồm 13 tỉnh khu vực miền trung và Tây Nguyên). Sở GD chọn 3 thành viên của Bộ môn Tiếng Anh là : Phạm MẠnh Cuờng ( PM1); Nguyễn Phi Hổ ( THPT Võ Giữ); Nguyễn Thị Hồng Minh ( TP 1) tham gia lớp tập huấn này. -Hôm nay xin được báo cáo lại với quí thầy cô một số nội dung chúng tôi đã được tiếp thu tại lớp tập huấn với mục đích chính là cung cấp cho quí thầy cô một số nội dung về chuẩn kiến thức kỹ năng 1- Chương trình Giáo dục phổ thông môn TiếngAnh 2-Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kỹ năng môn Tiếng Anh THPT 3-SGK Đây là bộ CT đầu tiên của VN về chuẩn kỹ năng. Mục đích việc đưa chuẩn và CT -> thuận lợi-> kiểm tra-> đánh giá. Theo Bộ GD đánh giá: có tình trạng không nắm hết chương trình-> dạy học quá tải->vì quá trung thành với SGK. -Xu hướng của thế giới: 1- Xây dựng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.