TAILIEUCHUNG - Yếu tố địa hình bên ngoài Nhà

Một ngôi nhà được coi là thịnh vượng, đem đến sự thoải mái an toàn cho gia chủ không phải chỉ có kiến trúc đẹp, trang thiết bị hiện đại là đủ, mà còn phải có điều kiện môi trường xung quanh tốt. Nếu điều kiện của địa hình bên ngoài không tốt thì kiến trúc bên trong cho dù có chăm chút đến mấy cũng là không đủ, thậm chí khó tránh khỏi sự suy giảm về sức khỏe, tài lộc và công việc. . | Một ngôi nhà được coi là thịnh vượng đem đến sự thoải mái an toàn cho gia chủ không phải chỉ có kiến trúc đẹp trang thiết bị hiện đại là đủ mà còn phải có điều kiện môi trường xung quanh tốt. Nếu điều kiện của địa hình bên ngoài không tốt thì kiến trúc bên trong cho dù có chăm chút đến mấy cũng là không đủ thậm chí khó tránh khỏi sự suy giảm về sức khỏe tài lộc và công việc. Địa hình bên ngoài ngôi nhà chính là một trong những yếu tố rất quan trọng. Trong khoa học gọi là yếu tố cần cho sự thịnh vượng của những người sống trong nhà. Ngõ đâm nhà Một trong những ảnh hưởng không tốt của địa hình bên ngoài đối với một ngôi nhà là bị đường lộ hoặc ngõ hẻm đâm vào. Cửa nhà nằm trực diện với đường lộ lớn xe cộ và người qua lại luôn thẳng hướng đi tới tạo cảm giác luôn có thể xảy ra tai nạn vào bất cứ lúc nào từ đó sẽ gây tâm lý bất an. Cư .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.