TAILIEUCHUNG - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 28

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 28', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 điểm . Câu I 2 điểm Cho hàm số y X4 - 2mx2 - 3m 1 C m là tham số. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m 1. 2. Tìm tham số m để hàm số C đồng biến trên khoảng 1 2 . Câu II 2 điểm 1. Giải hệ phương trình yy y - 3 X - 4 y -3 _ _ X - 2 y 2 - y 3 2. Giải phương trình 2sin2X - cos2X 7sin X 2cos X - 4 Câu III 1 điểm . T 1 1 Tính tích phân I I -- dX . 0 VX2 X 1 Câu IV 1 điểm Cho hình chóp tứ giác SABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a góc . DAB 600 . Chiều cao SO của chóp bằng O là giao của hai đường chéo đáy . Gọi M là trung điểm cạnh AD a là mặt phẳng đi qua BM và song song với SA cắt SC SD lần lượt tại K P. Tính thể tích khối KPBCDM theo a. Câu V 1 điểm Cho a b c là các số thực không âm thoả mãn điều kiện a b c 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P a 2b b2c c2 a. PHẦN TỰ chọn 3 điểm Thí sinh chỉ chọn làm một trong hai phần phần A hoặc phần B A. Theo chương trình chuẩn Câu 2 điểm 1. Viết phương trình cạnh AB của hình chữ nhật ABCD biết cạnh AB BC CD DA lần lượt đi qua các điểm M 4 5 N 6 5 P 5 2 Q 2 1 và diện tích hình chữ nhật là 16. 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho các điểm A 1 1 1 và đường thẳng 7 X 1 y z 1xr A 1 14- -iZ . . ó 7 1 11 ọ 1 d - -í- . Viết phương trình đường thẳng A qua A và cắt d sao cho khoảng cách từ 1 -2 -1 gốc toạ độ O đến A nhỏ nhất. Câu 1 điểm Có bao nhiêu cách chia 6 đồ vật đôi một khác nhau cho 3 người sao cho mỗi người được ít nhất một đồ vật B. Theo chương trình nâng cao Câu 2 điểm 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Elíp có phương trình E - y2 1 và hai điểm A 0 2 B -2 1 . Tìm điểm C e E sao cho diện tích tam giác ABC lớn nhất. 2. Trong không gian với hệ trục Oxyz cho hai mặt phẳng a x y - 5 0 y z 3 0 điểm M 1 1 0 . Viết phương trình đường thẳng d qua M vuông góc với giao tuyến của a và P đồng thời d cắt a và P lần lượt tại A B sao cho M là trung điểm của AB. Câu 1 điểm Hãy tìm hệ số có giá trị lớn nhất của đa thức P x 2 x 1 13 a0 x13 a1 x12 a2 x11 .