TAILIEUCHUNG - Bài giảng Dung dịch – ThS. Ngô Gia Lương

Bài giảng "Dung dịch" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về hệ phân tán và dung dịch, sự tạo thành dung dịch, cấu trúc tinh thể rắn mới, dung dịch lỏng, quá trình hòa tan và cân bằng hòa tan,. . | DUNG DỊCH ThS Ngô Gia Lương Khái niệm về hệ phân tán và dung dịch - Hệ phân tán: + Một chất là hạt rất nhỏ được phân bố vào trong chất kia. + Phân loại: Hệ phân tán thô (hệ lơ lửng): d >100 m huyền phù. nhũ tương. Hệ phân tán cao (hệ keo): 1 m . KN về hệ phân tán và dd Dung môi Môi trường phân tán Chất tan Chất phân tán Dung dịch SỰ TẠO THÀNH DUNG DỊCH DUNG DỊCH- là hệ đồng thể bền nhiệt động, gồm không ít hơn hai chất ở trạng thái phân tán phân tử và thành phần có thể biến thiên liên tục trong giới hạn xác định Dung dịch khí * Không khí Dung dịch rắn * Thuỷ tinh (Na2O, CaO tan trong SiO2) * Vàng tan trong bạc Dung dịch lỏng *Dung dịch nước đường(đường(r) +H2O dung dịch) *Dung dịch H2SO4(SO3(k) + H2O dung dịch) *Rượu Voka (C2H5OH (l) + H2O dung dịch) Xác định công thức hóa học của hợp chất Ví dụ 1: Hợp chất của Na, Cl với cấu trúc mạng tinh thể Cl-: mạng fcc của Cl → .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.