TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích ứng dụng đặc tính kỹ thuật của motur quạt dàn trong hệ số truyền nhiệt p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích ứng dụng đặc tính kỹ thuật của motur quạt dàn trong hệ số truyền nhiệt p8', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | q - Nhiệt lượng cần thải từ nhiệt độ ban đầu đến nhiệt độ kết tinh cuối cùng kCal kg v - Thể tích riêng của thực phẩm m3 kg At - độ chênh nhiệt độ giữa điểm đóng băng ban đầu của thực phẩm và môi trường oC ỗ - Chiều dày lớp thực phẩm m k - Hệ số truyền nhiệt bề mặt kể cả bao gói kCal À - Hệ số dẫn nhiệt của thực phẩm kCal P R - Các hằng số tuỳ thuộc hình dạng thực phẩm. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian cấp đông 1. Loại máy cấp đông Có nhiều loại thiết bị cấp đông và nguyên lý hoạt động rất khác nhau. Thiết bị gió cưỡng bức tiếp xúc và làm lạnh sản phẩm có loại tiếp xúc là bề mặt các tấm kim loại nhưng có loại thì sản phẩm được nhúng trong dịch N2 lỏng. Do nguyên lý làm lạnh khác nhau nên tốc độ sẽ khác nhau đáng kể. Đối với cùng một dạng máy cấp đông nhưng nếu sử dụng phương pháp cấp dịch cho thiết bị bay hơi khác nhau cũng làm cho thời gian cấp đông thay đổi đáng kể do hệ số trao đổi nhiệt bên trong phụ tuộc nhiều vào phương pháp cấp dịch. 2. Nhiệt độ buồng cấp đông Nhiệt độ cấp đông càng thấp thì thời gian cấp đông càng nhanh và ngược lại. Vì vậy cần chọn nhiệt độ buồng hợp lý. Thường nhiệt độ không khí trong buồng cấp đông đạt là -35oC. 3. Tốc độ gió trong buồng cấp đông Tốc độ gió càng cao thì thời gian cấp đông càng nhanh do hệ số toả nhiệt đối lưu tăng kết quả hệ số truyền nhiệt tăng. 4. Nhiệt độ sản phẩm trước cấp đông Việc chế biến thực phẩm diễn ra trong một thời gian khá lâu vì vậy khi chế biến được khay sản phẩm nào người ta sẽ tạm cho vào các kho chờ đông để tạm thời bảo quản chờ cho đủ khối lượng cần thiết cho 01 mẻ cấp đông mới đem cấp đông. 149 Mặt khác trong quá trình chế biến thực phẩm được ướp đá và xử lý trong không gian khá lạnh. Vì thế nhiệt độ thực phẩm đưa vào thiết bị cấp đông thường chỉ cỡ 10v12oC. Nếu thời gian bảo quản trong kho chờ đông lâu thì nhiệt độ thực phẩm vào cấp đông còn nhỏ hơn. Nhiệt độ thực phẩm vào cấp đông càng thấp thì thời gian cấp đông càng ngắn. 5. Bề dày sản phẩm cấp đông Thời gian cấp đông càng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.