TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận văn : Chiến lược marketing cho sản phẩm điện thoại di động tại CN công ty XNK Vũ hoàng Hải

Cùng với sự ra đời của nền kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta phát triển nhanh chóng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, những sản phẩm hiện đại nhanh chóng chiếm ưu thế. | 1 Bõ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG . X TRẦN MINH THẮNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM ĐIÊN THOẠI DI ĐÔNG TẠI CN CÔNG TY XNK VŨ HOÀNG HẢI Chuyên ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số TÓM TẮT LUẢN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nằng - Năm 2011 2 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa hoc . NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Phản biện 1 Hiệp Phản biên 2 Du Phong Luân văn được bảo vệ tại Hôi đồng chấm Luân văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại Học Đà Nằng vào ngày 15 tháng 11 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại - Trung tâm Thông tin - Học liệu Đại Học Đà Nằng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế Đại học Đà Nằng. 3 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cùng với sự ra đời của nền kinh tế thị trường nền kinh tế nước ta phát triển nhanh chóng đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao những sản phẩm hiện đại nhanh chóng chiếm nhiều ưu thế. Sản phẩm điện thoại di động mà chi nhánh Công ty XNK Vũ Hoàng Hải đã và đang kinh doanh là một đơn cử. Chi nhánh vừa mới thành lập đã gặp phải sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt giữa các doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế cũng đang kinh doanh điện thoại di động tại thị trường Đà Nằng. Cạnh tranh trên thị trường điện thoại di động Việt Nam ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Các biện pháp về sản phẩm quảng cáo khuyến mại cắt giảm giá bán chỉ có lợi thế ngắn hạn bởi các doanh nghiệp phân phối khác cũng nhanh chóng làm cạnh đó cũng không ít những thách thức mà các nghành các lĩnh vực kinh doanh phải chấp nhận và vượt những cơ hội và thách thức để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải tự hoàn thiện và khẳng định vị thế của mình trên thị trường đừng chờ cho đến khi nước tới chân rồi mới nhảy vì vậy việc xây dựng chiến lược marketing phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường để có thể tận dụng các cơ hội giảm thiểu các nguy cơ trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp là vấn đề cần chiến lược marketing giúp cho doanh nghiệp xác định .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.