TAILIEUCHUNG - Luận văn: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng Hà Nội

Đối với bất kỳ một doanh nghiệp hay tổ chức nào, con người luôn là một trong những yếu tố rất quan trọng và được coi là vốn quý nhất và quyết định mọi nguồn lực khác. Ngày nay với sự phát triển của nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trước hết cần phải có một lực lượng lao động đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và sự hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực nhằm đáp ứng những đòi hỏi mà hoạt động sản xuất kinh doanh. | Luân văn Một sô biện pháp nhăm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng Hà Nội LỜI MỞ ĐẦU Đối với bất kỳ một doanh nghiệp hay tổ chức nào con người luôn là một trong những yếu tố rất quan trọng và được coi là vốn quý nhất và quyết định mọi nguồn lực khác. Ngày nay với sự phát triển của nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì trước hết cần phải có một lực lượng lao động đủ phẩm chất đạo đức trình độ chuyên môn và sự hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực nhằm đáp ứng những đòi hỏi mà hoạt động sản xuất kinh doanh đề ra. Do đó công tác quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp nước ta trở nên quan trọng hơn bao giờ hết bởi công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự sẽ giúp doanh nghiệp không những củng cố đội ngũ lao động nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề và những phẩm chất khác để hoàn thành tốt công việc mang lại hiệu quả cao. Xuất phát từ vấn đề đó em chọn đề tài Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực tại Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng Hà Nội Do đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng thời gian nghiên cứu và trình độ kiến thức bản thân cũng như sự hiểu biết về vấn đề quản lý nhân sự còn rất hạn chế hơn nữa đây lại là vấn đề phức tạp mang nhiều tính biến động nên bài luận văn của em không thể tránh khỏi những thiếu sót em rất mong nhận được sự chỉ bảo góp ý của các thầy cô Bài luận văn của em gồm 3 Chương Chương I Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng Hà Nội. Chương II Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực ở Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng Hà Nội. Chương III Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân lực ở Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng Hà Nội. 1 CHƯƠNG I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHÁU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI. 1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng Hà Nội - Công ty Xuất nhập .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.