TAILIEUCHUNG - Thủ tục công nhận Tổ dân phố Văn hóa

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỊ XÃ THÀNH PHỐ Ban hành kèm theo Quyết định số 3209 QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Thủ tục công nhận Tổ dân phố Văn hóa a Trình tự thực hiện Bước 1 Tổ dân phố đăng ký xây dựng danh hiệu Tổ dân phố văn hóa tại Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã phường thị trấn sau 03 năm đăng ký xây dựng sẽ kiểm tra công nhận. UBND xã phường thị trấn gọi tắt là UBND cấp xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị công nhận Tổ dân phố văn hóa hợp lệ theo quy định. Bước 2 UBND cấp xã nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến phòng Văn hóa - thông tin huyện thị xã thành phố gọi tắt là cấp huyện . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cho người nộp hoàn thiện theo quy định. - Thời gian nộp hồ sơ Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 Sáng Từ 7 giờ đến 11 giờ Chiều Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 Bước 3 Phòng văn hóa - thông tin phối hợp với Phòng Nội vụ thi đua - khen thưởng thẩm định trình UBND cấp huyện quyết định công nhận. Bước 4 Nhận kết quả trực tiếp tại phòng Văn hóa Thông tin. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỊ XÃ THÀNH PHỐ Ban hành kèm theo Quyết định số 3209 QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk b Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. c Thành phần số lượng hồ sơ 01 bộ bao gồm - Công văn đề nghị của UBND xã phường thị trấn - Báo cáo thành tích ba 03 năm xây dựng hoặc giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa có xác nhận của UBND xã phường thị trấn d Thời hạn giải quyết Thời gian giải quyết năm 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. đ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức e Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp huyện -

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.