TAILIEUCHUNG - Xây dựng chương trình Marketing trực tiếp tại Cty nhựa Đà Nẵng - 1

PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING TRỰC TIẾP 1. Khái quát Marketing trực tiếp: . Khái niệm Marketing trực tiếp: Marketing trực tiếp là một hệ thống tương tác Marketing có sử dụng một hay nhiều phương tiện quảng cáo để tác động đến một phản ứng đáp lại đo được và/ hay việc giao dịch tại bất kỳ địa điểm nào. Theo định nghĩa này thì bản chất của Marketing trực tiếp là thu được phản ứng đáp lại đo được từ khách hàng, đáp ứng có thể xem là một đơn hàng. Và như vậy. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING TRỰC TIẾP 1. Khái quát Marketing trực tiếp . Khái niệm Marketing trực tiếp Marketing trực tiếp là một hệ thống tương tác Marketing có sử dụng một hay nhiều phương tiện quảng cáo để tác động đến một phản ứng đáp lại đo được và hay việc giao dịch tại bất kỳ địa điểm nào. Theo định nghĩa này thì bản chất của Marketing trực tiếp là thu được phản ứng đáp lại đo được từ khách hàng đáp ứng có thể xem là một đơn hàng. Và như vậy Marketing trực tiếp nhằm tác động đến các đối tượng trở thành khách hàng xây dựng mối quan hệ có lợi nhuận. Mặc dù marketing trực tiếp xuất hiện đầu tiên dưới hình thức gửi thư trực tiếp và catalog dặt hàng qua bưu điện Nhưng trong những năm gần đây marketing trực tiếp đã xuất hiện thêm nhiều hình thức khác như marketing qua điện thoại trả lời trực tiếp trên truyền hình và truyền thanh mua hàng qua hệ thống điện tử . và trong thế kỷ 21 này hình thức Marketing Internet là rất quan trọng. Với sự phát triển và tầm quan trọng ngày càng cao Marketing trực tiếp đã không còn là một công cụ thứ yếu trong chương trình Promotion - Mix của các Công ty. . Vai trò marketing trực tiếp Việc thực hiện marketing trực tiếp sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian chi phí đi lại khách hàng có thể ngồi tại nhà chọn mua qua Catalog Internet đặt mua quà và gửi thẳng đến người thân có thể tìm hiểu về nhiều sản phẩm và dịch vụ mà không bị ràng buộc về thời gian gặp gỡ nhân viên bán hàng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Marketing trực tiếp cho phép người làm marketing chọn lọc đúng đối tượng khách hàng của công ty. Các công cụ marketing trực tiếp được sử dụng để có được những đơn đặt hàng trực tiếp từ khách hàng mục tiêu hay các khách hàng triển vọng trong khi các quảng cáo đại trà thường bao quát một số lượng công chúng mà hầu như họ không quan tâm đến sản phẩm Tất cả các hoạt động xúc tiến đều nhằm mục đích tiêu thụ sản

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.