TAILIEUCHUNG - Vấn đề quản lý nhân sự ở Cty Viglacera -2

Tổ bảo vệ Tổng số 150 100 Nhìn chung đội ngũ lao động của công ty đều qua các năm Cơ cấu lao động và tuyển dụng lao động hợp lý Đội ngũ cán bộ quản lý chiếm 8% tổng số CBCN Lao động có trình độ đại học chiếm 34% Lao động có trình độ trung cấp chiếm 7,3% Lao động phổ thông chiếm 58,6% Hầu hết trong các phòng ban và các trung tâm đội ngũ lao động đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao,đều được tuyển dụng một cách hợp lý và trong một đội ngũ. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Tổ bảo vệ Tổng số 150 100 Nhìn chung đội ngũ lao động của công ty đều qua các năm Cơ cấu lao động và tuyển dụng lao động hợp lý Đội ngũ cán bộ quản lý chiếm 8 tổng số CBCN Lao động có trình độ đại học chiếm 34 Lao động có trình độ trung cấp chiếm 7 3 Lao động phổ thông chiếm 58 6 Hầu hết trong các phòng ban và các trung tâm đội ngũ lao động đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đều được tuyển dụng một cách hợp lý và trong một đội ngũ cán bộ thì trên 90 là trình độ đại học cao làm việc dưới sự điều hành của các trưởng các phòng ban trung cán bộ trong các phòng ban đều đảm nhận một khâu công thời giữa các phòng ban các trung tâm đều có quan hệ tham mưu với nhau để mang lại hiệu quả cao nhất cho toàn công vậy trong suốt thời gian qua chính sách đối với con người luôn là mối quan tâm hàng đầu của Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nằng Viglacera chính sách đó được thể hiện qua cơ chế quản lý cơ chế phân phối cơ chế sử dụng và đào tạo. 2. Tình hình tài chính và cơ sở vật chất của công ty a Tình hình tài chính Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nằng Viglacera là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Gốm và Thuỷ tinh nên có các đặc điểm về tình hình tài chính như sau Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Là đơn vị được Công ty Gốm và Thuỷ tinh phân cấp quản lý về doanh thu chi phí thường việc quản lý tài sản cố định và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Công ty Gốm và Thuỷ tinh quản lý . Các quỹ tiền lương thưởng được Công ty Gốm và Thuỷ tinh phân bổ dựa trên kết quả đóng góp của công ty. Công ty là một đơn vị không trực tiếp xác định lợi nhuận và kết quả kinh doanh mà chỉ xác định sự chênh lệch giữa chi phí và doanh thu. Hoạt động của công ty theo cơ chế tài chính của Nhà Nứơc. Như vậy qua các đặc điểm trên ta thấy Chi nhánh Công ty Gốm và Thuỷ tinh tại Đà Nằng Viglacera là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.