TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn toán trường Đinh Văn Trường

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn toán trường đinh văn trường', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | GV. Đinh Văn Trường ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Môn Toán Khối D Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề Câu I 2 0 điểm Cho hàm số y x3 - 3x2 2x. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số đã cho. 2. Cho đường thẳng d y mx m - 3 . Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị C tại giao điểm A của đồ thị C với trục tung tạo với đường thẳng d một góc 450. Câu II 2 0 điểm . . 1 cosx rg rr 1. Giải phương trình --- 2 sin x 2 Ị3cosx Ị3 sinx 2. Giải bất phương trình 5x 76x2 x3 x4. log2 x x2 x log2 x 5 5 6 x x2 Câu III 2 0 điểm 1. Tìm m để phương trình sau đây có đúng bốn nghiệm thực phân biệt m x 4 7x2 2 5x2 8x 24 2. Cho hai số dương x y thỏa mãn x y 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 1 Y J2 Câu IV 2 0 điểm . P x2 y y2 y A 1 ì x 2 1. Cho hình chóp có SA 3a SA tạo với mặt đáy góc 600. Tam giác ABC vuông tại B ACB 30o. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC hai mặt phẳng SGB và SGC cùng vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp và khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng sab . . í. __ 2bc 2. Nhận dạng tam giác ABC biết cos B - C . a Câu V 2 0 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết A -1 1 trực tâm H 1 3 trung điểm của cạnh BC là M 5 5 . Xác định tọa độ các đỉnh B C của tam giác ABC. 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho M 2 1 và đường tròn C x -1 2 y - 2 2 5. Viết phương trình đường thẳng d qua M và cắt đường tròn C tại hai phân biệt A B sao cho đoạn AB có độ dài ngắn nhất. ------Hết------- Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh Số báo danh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN