TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn toán trường Đinh Văn Trường

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn toán trường đinh văn trường', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | GV. Đinh Văn Trường ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Môn Toán Khối D Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề Câu I 2 0 điểm Cho hàm số y x3 - 3x2 2x. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số đã cho. 2. Cho đường thẳng d y mx m - 3 . Tìm m để tiếp tuyến của đồ thị C tại giao điểm A của đồ thị C với trục tung tạo với đường thẳng d một góc 450. Câu II 2 0 điểm . . 1 cosx rg rr 1. Giải phương trình --- 2 sin x 2 Ị3cosx Ị3 sinx 2. Giải bất phương trình 5x 76x2 x3 x4. log2 x x2 x log2 x 5 5 6 x x2 Câu III 2 0 điểm 1. Tìm m để phương trình sau đây có đúng bốn nghiệm thực phân biệt m x 4 7x2 2 5x2 8x 24 2. Cho hai số dương x y thỏa mãn x y 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 1 Y J2 Câu IV 2 0 điểm . P x2 y y2 y A 1 ì x 2 1. Cho hình chóp có SA 3a SA tạo với mặt đáy góc 600. Tam giác ABC vuông tại B ACB 30o. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC hai mặt phẳng SGB và SGC cùng vuông góc với mặt đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp và khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng sab . . í. __ 2bc 2. Nhận dạng tam giác ABC biết cos B - C . a Câu V 2 0 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết A -1 1 trực tâm H 1 3 trung điểm của cạnh BC là M 5 5 . Xác định tọa độ các đỉnh B C của tam giác ABC. 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho M 2 1 và đường tròn C x -1 2 y - 2 2 5. Viết phương trình đường thẳng d qua M và cắt đường tròn C tại hai phân biệt A B sao cho đoạn AB có độ dài ngắn nhất. ------Hết------- Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh Số báo danh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.