TAILIEUCHUNG - Một số điều cần biết về bệnh đái tháo đường

Đái tháo đường hay tiểu đường, là một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa cacbohydrat khi hoóc môn insulin của tụy bị thiếu hay giảm tác động trong cơ thể, biểu hiện bằng mức đường trong máu luôn cao. Bệnh tiểu đường là một trong những nguyên nhân chính của nhiều bệnh hiểm nghèo, điển hình là bệnh tim mạch vành, tai biến mạch máu não, mù mắt, suy thận, liệt dương, hoại tử | Bác sĩ Nguyễn Huy Cường Bệnh Đái tháo đuởng Những quan điểm hiện đại Tái bản lần thứ hai có bổ sung Nhà xuất bản Y học Bệnh Đái tháo đường Những quan điếm hiện đại Tái bản lần thứ hai củ bổ xung Bệnh nhân và gia đình Trăm sự nghìn sự nhờ bác sỹ . Bàc sỹ Xỉn chỉ nhờ một sự Hãy đọc kỹ cuồn sách này và phổ biến kiến thức sến người thân bạn bè người đồng bênh . Đác sĩ Nguyễn Huy Cường Bệnh Đáĩ tháo đường Nhừng quan điếm hiện đại Tái bản lần thứ hai có bổ xung Nhà xuất bản Y học Hà Nội - .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.