TAILIEUCHUNG - Tổng hợp các kỹ năng mềm để sống , học tập và làm việc một cách hiệu quả

Thế giới ngày càng phẳng hơn, nhờ internet mọi người đều có thể tiếp cận được thông tin, dữ liệu một cách bình đẳng, mọi lúc, mọi nơi. Kiến thức ngày càng nhiều và từ việc có kiến thức đến thực hiện một công việc để có kết quả cụ thể không phải chỉ có kiến thức là được. Từ biết đến hiểu, đến làm việc chuyên nghiệp với năng suất cao là một khoảng cách rất lớn. Vậy câu hỏi đặt ra là: “Kỹ năng nào là cần thiết cho mỗi con người để thành công trong công việc. | Thế giới ngày càng phẳng hơn nhờ internet mọi người đều có thể tiếp cận được thông tin dữ liệu một cách bình đẳng mọi lúc mọi nơi. Kiến thức ngày càng nhiều và từ việc có kiến thức đến thực hiện một công việc để có kết quả cụ thể không phải chỉ có kiến thức là được. Từ biết đến hiểu đến làm việc chuyên nghiệp với năng suất cao là một khoảng cách rất lớn. Vậy câu hỏi đặt ra là Kỹ năng nào là cần thiết cho mỗi con người để thành công trong công việc và cuộc sống Tại Mỹ Bộ Lao động Mỹ The . Department of Labor cùng Hiệp hội Đào tạo và Phát triển Mỹ The American Society of Training and Development gần đây đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về các kỹ năng cơ bản trong công việc. Kết luận được đưa ra là có 13 kỹ năng cơ bản cần thiết để thành công trong công việc 1. Kỹ năng học và tự học learning to learn 2. Kỹ năng lắng nghe Listening skills 3. Kỹ năng thuyết trình Oral communication skills 4. Kỹ năng giải quyết vấn đề Problem solving skills 5. Kỹ năng tư duy sáng tạo Creative thinking skills 6. Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn Self esteem 7. Kỹ năng đặt mục tiêu tạo động lực làm việc Goal setting motivation skills 8. Kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp Personal and career development skills 9. Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ Interpersonal skills 10. Kỹ năng làm việc đồng đội Teamwork 11. Kỹ năng đàm phán Negotiation skills 12. Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả Organizational effectiveness 13. Kỹ năng lãnh đạo bản thân Leadership skills Năm 1989 Bộ Lao động Mỹ cũng đã thành lập một Ủy ban Thư ký về Rèn luyện các Kỹ năng Cần thiết The Secretary s Commission on Achieving Necessary Skills - SCANS . Thành viên của ủy ban này đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục kinh doanh doanh nhân người lao động công chức. nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế bằng nguồn lao động kỹ năng cao và công việc thu nhập cao . http SCANS Tại Úc Hội đồng Kinh doanh Úc The Business Council of Australia - BCA và Phòng thương mại và công nghiệp Úc the

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.