TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu Fibrin

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành dược. | Dược Lý HỌC 2007 - ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI SÁCH DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ BÁC sĩ ĐA KHOA Bài 30 ThUỐC TÁC DỤNG TRÊN QUÁ TRÌNh ĐÔNG MÁU VÀ TIÊU FIBRIN MỤC TIÊU học TẬP Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng 1. Trình bày được cơ chế tác dụng và áp dụng điều trị của vitamin K. 2. So sánh được cơ chế tác dụng động học và áp dụng điều trị của dẫn xuất coumarin và heparin. 3. Phân tích được cơ chế tác dụng và áp dụng điều trị của thuốc làm tiêu fibrin và chống tiêu fibrin. 1. Thuốc TÁC DỤNG LÊN QUÁ TRÌNh ĐÔNG MÁU . Cơ chế đông máu Đông máu là một quá trình máu chuyển từ thể lỏng thành th ể đặc do chuyển fibrinogen thành fibrin không hòa tan và các sợi fibrin này bị trùng hợp tạo thành mạng lưới giam giữ các thành phần của máu làm máu đông lại. Bình thường trong máu và trong các mô có các chất gây đông và chất chống đông nhưng các chất gây đông ở dạng tiền chất không có hoạt tính. Khi mạch máu bị tổn thương sẽ hoạt hóa các yếu tố đông máu theo kiểu dây truyền làm cho máu đông lại. Quá trình đông máu xảy ra qua 3 giai đoạn - Giai đoạn tạo thành phức hợp prothrombin ase 1 - Giai đoạn tạo thành thrombin 2 - Giai đoạn tạo thành fibrin 3 Promthrombinase 1 Prothrombin i----------- Thrombin 2 Fibrinogen ---- Fibrin 3 và cục máu đông . Giai đoạn tạo thành phức hợp prothrombinase Là quá trình phức tạp và kéo dài nhất th ông qua hai cơ chế nội sinh và ngoại sinh tạo ra phức hợp prothrombinase. Cơ chế ngoại sinh Dược Lý HỌC 2007 - ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI SÁCH DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ BÁC sĩ ĐA KHOA Khi mạch máu tổn thương máu tiếp xức với vị trí tổn thương. Mô ở vị trí tổn thương giải phóng ra yếu tố III thromboplastin mô và phospholipid. Yếu tố III IV calci cùng yếu tố VII và phosphlipid mô hoạt hóa yếu tố X. Yếu tố X hoạt hóa cùng với yếu V phospholipid mô và ion calci tạo thành phức hợp prothrombinase. Cơ chế nội sinh Đổng thời khi máu tiếp xức với vị trí tổn thương sẽ làm hoạt hóa yếu tố XII và tiểu cầu làm giải phóng phospho lipid. Yếu tố XII hoạt hóa yếu tố XI và yếu tố XI hoạt hóa

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.