TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 – BÀI 67 ÔN TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM 2 – 3

Ôn động tác tung và bắt bóng PHƯƠNG TIỆN : theo nhóm 2-3 người. HS thực hiện động tác tương đối chính xác. - Chơi trò chơi " Chuỷên đồ vật" học sinh biết cách chơi tương đối chủ động. | Giáo án thể dục lớp 3 - THẺ DỤC - BÀI 67 ÔN TUNG VÀ BẮT BÓNG THEO NHÓM 2 - 3 NGƯỜI I. MỤC TIÊU II. ĐỊA ĐIỂM - - Ôn động tác tung và bắt bóng PHƯƠNG TIẸN theo nhóm 2-3 người. HS thực - Sân trường hiện động tác tương đối chính - 2-3 em 1quả xác. bóng - Chơi trò chơi Chuỷên đồ - 2 em 1 dây nhảy vật học sinh biết cách chơi tương đối chủ động. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐL VĐ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 2. Khởi động Tập bài TD phát triển chung liên hoàn mỗi động tác Chạy chậm xung quanh sân 3. Trò chơi Chim bay cò bay 1 - 2 1 - 2 1 - 2 4 hàng ngang -2 x 8 nhịp 1 lần Vòng tròn Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ Bài TD phát triển chung 2 4-8 Hs 2. Bài mới - Ôn bài động tác tung và bắt bóng tại chỗ 8 - và di chuyển theo nhóm 2 - 10 3 người. - Hs thực hiện động tác tung và bắt qua lại cho nhau - GV có thể cho từng đôi di chuyển ngang cách nhau khoảng 2 - 4m và tung bóng HS tập theo qui qua lại cho nhau. 4 - định 6 - Ôn nhảy dây kiểu dụm hai chân SGV 155 3. Trò chơi Chơi trò chơi 6 - Chuyển đồ vật 8

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.