TAILIEUCHUNG - United States Report to the Congress FINANCIAL AUDIT Examination of Customs’Fiscal Year _part4

Báo cáo biên giới. Bộ sưu tập các nhiệm vụ, lệ phí, và các loại thuế sản xuất tổng cộng 20,16 tỷ USD doanh thu trong năm tài chính năm 1992, và xu hướng doanh thu có được trong năm năm qua. Thương mại lớn này đòi hỏi việc xử lý hàng chục milbons giao dịch nhập cảnh của hàng hoá tại các cảng biển quốc gia, sân bay, và các đường biên giới đất liền.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.