TAILIEUCHUNG - Bài giảng về Kiểm toán - Ths Tăng Thị Thanh Thủy

Tham khảo sách 'bài giảng về kiểm toán - ths tăng thị thanh thủy', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Các nội dung chính Khái niệm kiểm toán Đối tượng kiểm toán Phân loại kiểm toán Doanh nghiệp kiểm toán Chuẩn mực kiểm toán Đạo đức nghề nghiệp Thị Thanh Thủy 2 Sự càn thiết của hoạt động kiểm toán - Kế toán là một công cụ quan trọng của quản lý kinh tế. Cung cấp các thông tin cần thiết chất lượng và đáng tin cậy cho việc ra quyết định. Thông tin trên BCTC thường có rủi ro chênh lệch lớn. Thị Thanh Thủy 3 1 Nguyên nhân rủi ro thông tin Sự cách trở của thông tin. Thành kiến và động cơ của người cung cấp thông tin. Tính phức tạp của các nghiệp vụ kinh tế. Thị Thanh Thủy 4 Cách làm giảm rủi ro Người sử dụng thông tin tự mình kiểm tra các thông tin không kinh tế không thực tế. Người sử dụng thông tin chia sẻ rủi ro thông tin cùng với người cung cấp thông tin không thu lại các thiệt hại khi DN bị phá sản giải thể. . Sử dụng thông tin trên BCTC đã được kiểm toán kiểm tra và xác định độc lập hiệu quả. Thị Thanh Thủy Khái niệm kiểm toán Kiểm toán là quá trình các kiểm toán viên đõc lập đủ năng lực tiến hành thu thập đánh giá các bằng chứng về các thông tin có thể đinh lượng nhằm kiểm tra và cho ý kiến về sự phù hợp của thông tin này với các chuẩn mực đã được thiết lập. Thị Thanh Thủy 6 2 Đặc điểm nghề nghiệp kiểm toán Lấy lợi ích của đông đảo người sử dụng Báo Cáo Kiểm toán làm mục tiêu mục đích hoạt động. Có các tiêu chuẩn riêng cho những người muốn tham gia vào hoạt động kiểm toán và đảm bảo chất lượng tương ứng Chính phủ công nhận thông qua việc cấp giấy phép hành nghề kiểm toán Thị Thanh Thủy 8 Đặc điểm nghề nghiệp kiểm toán z tt Được đào tạo có hệ thống có kiến thức sâu rộng và xem việc đáp ứng những yêu cầu cụ thể của xã hội là mục tiêu hoạt động Có tổ chức nghề nghiệp riêng chuyên nghiên cứu để hoàn thiện và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp là phát ngôn viên chính thức của nghề nghiệp trước xã hội Thị Thanh Thủy 9

TỪ KHÓA LIÊN QUAN