TAILIEUCHUNG - Tiết 113 LAO XAO (Duy Kháu) I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Cảm nhận

Tiết 113 LAO XAO (Duy Kháu) I / Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức: - Cảm nhận được vẻ đẹp và sự phong phú của thiên nhiên làng quê qua hình ảnh các loài chim. Thắng được tâm hồn nhạy cảm sự hiểu biết và lòng yêu thiên nhiên làng quê của tác giả - Liên hệ bảo vệ các loài chim giữ cân bằng sinh thái. 2. Kĩ năng: - Phân tích các hình ảnh để thấy nghệ thuật quan sát và miêu tả, cảm xúc sinh động, hấp dẫn về các loài chim. 3. Thái độ: -. | Tiết 113 LAO XAO Duy Kháu I Mục tiêu cần đạt 1. Kiến thức - Cảm nhận được vẻ đẹp và sự phong phú của thiên nhiên làng quê qua hình ảnh các loài chim. Thắng được tâm hồn nhạy cảm sự hiểu biết và lòng yêu thiên nhiên làng quê của tác giả - Liên hệ bảo vệ các loài chim giữ cân bằng sinh thái. 2. Kĩ năng - Phân tích các hình ảnh để thấy nghệ thuật quan sát và miêu tả cảm xúc sinh động hấp dẫn về các loài chim. 3. Thái độ - Có ý thức bào vệ các loài chim bảo vệ môi trường hiện nay. II Chuẩn bị - Gv sgk - sgv - giáo án - Hs vở ghi - bài soạn - sưu tầm tranh ảnh các loài chim III Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và hoc Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức Hoạt động 1 Khởi động 1. Kiểm tra bài cũ Trình bày bài viết ngắn ở nhà Nhận xét 2. Bài mới - Trả lời - Lắng nghe Hoạt động 2 Tìm hiểu tác giả-tác phẩm I - Giới thiệu tác giả-tác phẩm 1. Tác giả 1934-1995 - Nhận giải thưởng văn học hội văn học Việt Nam-1987 với tác phẩm Tuổi thơ im lặng 2. Tác phẩm - Trích tuổi thơ im lặng -1985 - Lao xao bức tranh về thế giới các loài chim ở đất quê-tình yêu của tác giả đối với thiên nhiên làng quê. - Y c đọc chú thích V 35 Nêu đôi nét về tác giả Nêu đôi nét về tác phẩm - Gv chốt ý - Đọc chú thích - Trình bày-bổ xung - Nghe Hoạt động 3 Tìm hiểu cấu trúc văn bản II- Đọc-hiểu văn bản - HDHS đọc bài. Đọc mẫu - Nghe-theo dõi sgk 1 đoạn. 1. Đọc tìm hiểu chú - Gọi học sinh đọc tiếp - Đọc bài diễn cảm thích bố cục. đến hết Đọc - HD tìm hiểu 1 số chú - Giải thích 1 số chú thích thích. - Thế giới loài vật ong Từ khó - Văn bản đã tái hiện 1 bướm bức tranh làng quê qua Chim những hình ảnh nào Văn bản chia làm mấy - Chia đoạn-nêu nội dung Bố cục 2 phần phần Nội dung của từng của mỗi đoạn đ1 Râm ran phần đ2 Còn lại Hoạt động 4 HD thảo luận câu hỏi sgk 2. Phân tích - Y c đọc đ1 - Đọc đ1 a. Lao xao ong bướm ở những câu mở đầu tác - Trình bày-bổ xung trong vườn giả giới thiệu không gian làng quê lúc chớm vào ỵ lau nở trắng xoá ntn hè hương vị âm thanh - Hoa dẻ từng chùm Tác giả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.