TAILIEUCHUNG - Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Chủ điểm : Gia Đình Chủ đề : Đồ dùng trong gia đình Đề tài : Bé chơi với mảnh vải có dạng hình vuông.

Mục đích yêu cầu : _Ôn luyện cho trẻ kỹ năng hát , múa _Rèn trí tưởng tượng của trẻ qua cách sử dụng vật thay thế : mảnh vải làm chiếc khăn tay, khăn đội đầu, khăn choàng cổ, thảm. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em . com Phòng Giáo Dục Đào TạoQuận 5 Trường Mầm Non Họa Mi 2 Giáo viên Huỳnh Nguyễn N. T My Trân -lớp Mầm 8 Lê Thị Thu Thanh - lớp Mầm 9 Chủ điểm Gia Đình Chủ đề Đồ dùng trong gia đình Đề tài Bé chơi với mảnh vải có dạng hình vuông. đích yêu cầu _Ôn luyện cho trẻ kỹ năng hát múa _Rèn trí tưởng tượng của trẻ qua cách sử dụng vật thay thế mảnh vải làm chiếc khăn tay khăn đội đầu khăn choàng cổ thảm. T A r z -Ị. z . Ấ 1 Ấ z Rèn các vận động tinh gâp buồc cột. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai ứ ứ Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em . com _Ôn luyện một số kiến thức về hình dạng kích thước màu sắc ghép tương ứng 1-1 bị _Hộp quà nhiều mảnh vải có dạng hình vuông _Đàn. III. Hoạt động Hoạt động của cô Hoạt động của cháu Hoạt động 1 Hát múa cùng cô. Cô mang quà phát cho lớp. Phát cho mỗi trẻ 1 mảnh vải hình vuông có đủ màu sắc và đủ kích thước khác nhau. Cho trẻ cầm chơi và hỏi trẻ nhìn xem giống vật gì Trẻ cầm vải cô đưa và phụ cô phát đến mỗi bạn 1 mảnh vải. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai ứ ứ Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em . com Cho trẻ cầm khăn hát múa Trẻ trả lời tự do Chiếc khăn tay Hát múa Chơi trò chơi ú òa với trẻ. Chơi với cô Cô đội khăn làm bà Các cháu thấy tôi giống ai nào _ Tôi là bà trong câu chuyện các cháu có biết trong câu chuyện gì không Cô cho trẻ so sánh khăn của trẻ Trẻ trả lời tự do Trẻ so sánh kích thước của khăn mình và khăn của với khăn của cô và yêu cầu Bé nào có khăn trùng với khăn của cô cột trên đầu thì được làm bà Bé nào có khăn nhỏ hơn khăn của cô cột vào cổ làm cháu. cô bằng mắt. Cho trẻ kết đôi 1 bà - 1 cháu Hát múa bài Cháu yêu bà Trẻ làm theo cô. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai ứ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.