TAILIEUCHUNG - Giáo trình -Thổ nhưỡng học - chương 11

Chương XI MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ LÝ CỦA ĐẤT 1. Khái niệm chung về tính chất vật lý và cơ lý của đất Ðất có một số tính chất vật lý và tính chất cơ lý chủ yếu như tỷ trọng, dung trọng, độ xốp, tính dính, tính dẻo, độ chặt, sức cản. Những tính chất này thường được quyết định bởi các thành phần khoáng vật (nguyên sinh, thứ sinh), thành phần các cấp hạt (cát, limon, sét), thành phần chất hữu cơ có trong đất và tính liên kết giữa các thành phần trên. | Chương XI MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ LÝ CỦA ĐẤT 1. Khái niệm chung về tính chất vật lý và cơ lý của đất Đất có một số tính chất vật lý và tính chất cơ lý chủ yếu như tỷ trọng dung trọng độ xốp tính dính tính dẻo độ chặt sức cản. Những tính chất này thường được quyết định bởi các thành phần khoáng vật nguyên sinh thứ sinh thành phần các cấp hạt cát limon sét thành phần chất hữu cơ có trong đất và tính liên kết giữa các thành phần trên để tạo ra kết cấu của đất. Trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp những tính chất vật lý và cơ lý tính luôn là những yếu tố chi phối trực tiếp đến quá trình canh tác như khả năng làm đất cày bừa xới xáo sức kéo của máy móc công cụ làm đất. ngoài ra các tính chất trên còn đặc biệt có liên quan và ảnh hưởng đến một số đặc tính lý học khác của đất như chế độ nước chế độ không khí và khả năng sinh trưởng cũng như phát triển của cây trồng do đó trong nghiên cứu đất cần xác định và tìm hiểu rõ về chúng. 2. Một số tính chất vật lý cơ bản của đất . Tỷ trọng của đất Định nghĩa Tỷ trọng của đất là tỷ số khối lượng của một đơn vị thể tích đất ở trạng thái rắn khô kiệt với các hạt đất xếp sít vào nhau so với khối lượng nước cùng thể tích ở điều kiện nhiệt độ 4oC. Để tính tỷ trọng người ta áp dụng công thức d P P1 Trong đó d- Tỷ trọng của đất. P- Khối lượng các hạt đất khô kiệt xếp xít vào nhau và không có khoảng hông không khí trong một thê tích xác định thường được đo bằng g cm3 . P1- Khối lượng nước được chứa trong cùng thê tích ở điều kiện T0 4oC g cm3 . Tỷ trọng của các loại khoáng vật khác nhau có sự giao động khá lớn song nhìn chung biến động trong phạm vi từ 2 40 - 2 80 bảng Bảng . Tỷ trọng của một số khoáng vật có trong đất Khoáng vật Tỷ trọng Thạch anh tinh khiết 2 65 Canxít 2 60 - Canxít tinh khiết 2 80 Fenspat K- Na 2 72 Dolomit 2 60 - Gypxít 2 80 Mica 2 80- Khoáng sét 2 90 Bốcxít Nhôm ôxit 2 32 Ôlivin pyrôxen amphibole có chứa sắt 2 80- Hêmatít 3 10 Quặng chì 2 60 - 2 90 2 09 2 90 - 3 50 5 30 7 60 Tỷ trọng của đất được .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.