TAILIEUCHUNG - TIẾT 74: BÀI TẬP

Vận dụng các kiến thức bài “Hiện tượng quang điện” và “Thuyết lượng tử” để giải các bài tập trong Sgk. Qua đó giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức lý thuyết. Rèn luyện kỹ năng giải toán. Phương pháp: II. CHUẨN BỊ: Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở. HS: làm bài tập ở nhà | TIẾT 74 BÀI TẬP I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Vận dụng các kiến thức bài Hiện tượng quang điện và Thuyết lượng tử để giải các bài tập trong Sgk. Qua đó giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức lý thuyết. Rèn luyện kỹ năng giải toán. Phương pháp Diễn giảng pháp vấn gợi mở. II. CHUẨN BỊ HS làm bài tập ở nhà III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra Thông qua bài tập C. Bài tâp PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG 3. Cho Ibh 40mA I. Hiện tượng quang điện Tính số e- n trong 1s Bài tập 3 - Sgk trang 190 Electron bứt ra khỏi Katod di chuyển đến Anod tạo nên dòng quang điện. - Điện lượng chuyển qua mạch trong thời gian t là 4. Hãy giải thích vì sao tăng Uak đến một giá trị Uo nào đó nếu ta vẫn tăng Uak thì Iqđ không tăng nữa và đạt giá trị bão hòa 3. Hãy căn cứ vào bảng giá trị giới hạn Bạc 0 26mm Canxi 0 45mm quang điện Đông 0 30mm Natri 0 50mm Kẽm 0 35 mm Kali 0 55mm Nhôm 0 36 mm Xedi 0 66mm q 1 - Số e- tách ra khỏi Katod trong 1 s là n q e- s e 1 v 7 Bài tập 4 - Sgk trang 190 Khi tăng hiệu điện thế giữa Anod và Katod - E tăng - số e đến Anod trong 1 đơn vị thời gian tăng. Khi UAK đạt một giá trị nào đó - E lớn - tất cả các e bứt ra từ Katod đều di chuyển sang Anod. Do đó nếu vẫn tăng UAK thì số e đến Anod cũng không tăng và vì thế dòng quang điện đạt giá trị bão hòa. III. Thuyết lượng tử và các định luật quang điện Bài tập 3 - Sgk trang 195 Từ bt l0 c A Ik 0 A k 0 Với h 6 34 và c m s Bạc l0 0 6 A 7 19J Tính công thoát A của e- ở từng kim loại 4. Cho lo 0 5mm l 0 25mm 2 tính Eđmax vmax Đồng 10 0 6 A 6 19J Kẽm A 7 19J Nhôm A 5 19J Canxi A 4 19J Natri A 3 19J Kali A 3 19J Xedi A 3 01 .10 19J Bài tập 4 - sgk trang 195 Ta có E hf Eđmax At với At h  0 Eđmax hc 1 - 2. 6 34. 3 188 1 7- - l _ 3 J Mà Eđmax T mv max 2 Vmax A ÍT với m 9 kg V

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.