TAILIEUCHUNG - [Khoa Học Vật Liệu] Bê Tông Asphalt Phần 4

Bê tông xi măng thiết kế cho những công trình chịu tải trọng không thường xuyên thay đổi như nhà dân dụng và công nghiệp. Bê tông asphalt thiết kế cho những công trình chịu tải trọng liên tục thay đổi (kéo và nén trên bề mặt) như đường ô tô và sân bay | Theo TCVN 7570-2006 mô đun độ lớn của cát được tính theo công thức sau M A2 5 A1 25 A0 65 A0 315 A0 14 2 . dl - 100 trong đó Ai - lượng sót tích luỹ trên sàn. Môđun độ lớn biểu thị độ mịn của cát một cách tương đối được tính theo phần trăm của tổng các lượng sót tích lũy trên sàng tiêu chuẩn trong thí nghiệm sàng cát tiêu chuẩn. Sáu cỡ sàng được dùng để thí nghiệm gồm các cỡ sàng số 4 8 16 30 50 và 100. Mô đun độ lớn càng nhỏ thì cát càng mịn. Môđun độ lớn của cát tốt nhất là nằm trong phạm vi từ 2 25 - 3 25. Thành phần hạt của cát được lập theo quan hệ giữa kích thước mắt sàng với lượng sót tích luỹ phải phù hợp với các quy định của từng loại bê tông khác nhau xem phần bê tông ximăng . Phương pháp xác định thành phần bụi bùn sét tạp chất hữu cơ hàm lượng sunfat theo TCVN 334 345 346-1986. Cát nghiền cần phải chế tạo từ đá gốc có cường độ không nhỏ hơn cường độ của đá dùng làm đá dăm 600 - 1000 daN cm2 . Đối với hỗn hợp bê tông asphalt loại G sẽ dùng cát nghiền. Cát này được nghiền từ đá mácma có mác không nhỏ hơn 1000. Hàm lượng các hạt nhỏ hơn 0 071mm ở trong cát nghiền không được lớn hơn 14 theo khối lượng trong đó lượng hạt sét không được lớn hơn 0 5 lượng hạt nhỏ hơn 0 14mm không lớn hơn 20 . Yêu cầu về cát làm bê tông asphalt có thể tham khảo tiêu chuẩn 8736-85 hoặc 26193-84 3344-83 của Nga. . BỘT KHOÁNG Bột khoáng là thành phần quan trọng trong hỗn hợp bê tông asphalt. Nó không những nhét đầy lỗ rỗng giữa các loại cốt liệu lớn hơn cát đá dăm hay sỏi làm tăng độ đặc của hỗn hợp mà còn làm tăng diện tích tiếp xúc làm cho màng bitum trên mặt hạt khoáng càng mỏng và như vậy lực tưong tác giữa chúng tăng lên cường độ và độ bền nước của bê tông asphalt cũng tăng lên. Khi trộn với bitum trong hỗn hợp bê tông asphalt bột khoáng cần tạo nên một lớp hoạt tính ổn định nước. Mối quan hệ vật lý hoá học giữa bề mặt hạt bột khoáng và bitum làm tăng cường độ của bê tông asphalt nhưng cũng làm tăng tính giòn của nó. Vì vậy lượng bột khoáng trong bê tông chỉ được dùng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.