TAILIEUCHUNG - [Khoa Học Vật Liệu] Bê Tông Asphalt Phần 8

Nhựa đường có thể được tách ra từ các thành phần khác của dầu thô (chẳng hạn naphtha, xăng và dầu điêzen) bằng quy trình chưng cất phân đoạn, thông thường dưới các điều kiện chân không. | Chương 9 CHẾ TẠO HỖN HỢP BÊ TÔNG ASPHALT . KHÁI QUÁT VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BÊ TÔNG ASPHALT Mục đích của việc chế tạo là tạo ra một hỗn hợp bê tông asphalt đồng nhất trong đó các hạt cốt liệu lớn được phân tán đều và trên bề mặt của các hạt được bọc lớp bitum. Chất lượng của việc chế tạo ảnh hưởng đến cường độ độ ổn định nước của bê tông asphalt. Chất lượng của lớp bitum trên bề mặt của hạt khoáng có thể làm tăng hoặc giảm các tính chất kỹ thuật của bê tông asphalt. Nếu việc trộn có chất lượng thấp thì cường độ có thể giảm đến 2 . Nhiệt độ khi trộn bê tông asphalt thường từ 120 - 1600C tuỳ theo lượng và loại bitum được sử dụng. Trong hỗn hợp bê tông asphalt thường được chia ra làm 3 pha cứng - đá dăm lỏng - bitum khí - không khí. Lực dính bám tốt nhất của bitum trên bề mặt đá xuất hiện trong điều kiện sau ơk ơb ơbk trong đó ơk - sức căng bề mặt của đá ơb - sức căng bề mặt của bitum ơbk - sức căng bề mặt của đá với bitum 25 - 40 epg cm2 Thời gian nhào trộn cũng ảnh hưởng đến chất lượng của hỗn hợp bê tông asphalt. Công nghệ chế tạo bê tông asphalt chia ra các giai đoạn sau Chuẩn bị Sấy nóng nguyên liệu trộn khô gia công bitum Trộn hỗn hợp. Công nghệ chế tạo bê tông asphalt hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của công nghệ lý thuyết để cố kết vật liệu nhân tạo. Tuy nhiên công nghệ này có một số điểm khác nhau khi chế tạo các dạng bê tông asphalt khác nhau. . CHUẨN BỊ Chuẩn bị đá và cát đá và cát được làm sạch bằng nước có thể rửa trong máy hoặc rửa trên băng truyền và vận chuyển đến kho chứa. Cát và đá được gia nhiệt đến nhiệt độ từ 140 - 1600C đối với hỗn hợp bê tông asphalt nóng và 100 - 1200C đối với hỗn hợp bê tông ấm. Có 3 dạng để sấy nóng cốt liệu gồm loại các thùng sấy ngắn cho từng mẻ thùng sấy hình trụ quay và tháp sấy. Sàng phân loại cốt liệu thành 4 loại theo đường kính hạt được chứa ở các thùng chứa riêng. Chuẩn bị bột đá bột đá sau khi nghiền nhỏ được kiểm tra chất lượng và sau đó được chứa ở xilô riêng không cần gia nhiệt. Chuẩn bị bitum bitum được

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.