TAILIEUCHUNG - Donald và bạn hữu tập 5

Tham khảo sách 'donald và bạn hữu tập 5', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRUYỆN TRANH SONG NGỨ VIỆT- anh CHUỘT MICKEY Môt chút thanh bình và náo loan Người dịch TRAN TAN mỹ 2. Tôi rất vui sướng thưa ông Cảnh sát trưởng Tôi cũng không chịu nôi các tít trên báo về Tên cướp phi hành xuắt quỳ nhập thần yà cái cách nó bay ngang liếc trộm mới dễ ghét làm sao 3. Chết chưa Bữa cơm tối với Minnie Mình lại trễ nữa rồi 1. Một lần nữa xin cảm ơn ông Mickey ông đã giúp chúng tôi tóm được Pete Ngay máy bay lên thẳng của chúng tôi cũng không theo kịp cặp bình phản lực cúa hắn 4 Vn 4 JE- DQ4120 1. Thank you again Mickey for helping US capture Pete Even our helicopters couldn t catch that jet pack of his 2. My pleasure Chief I was sick of the headlines about the Boeing Bandit anyway And I hated how he d fly by and leer 3. Ohmigosh My dinner with Minnie I m late again 4. And after a hasty change of clothes 5. Sorry I m late Minnie I was. 6. Capturing Pete again Yes I heard Everyone in the restaurant was talking about it It s all over town. 7. CHEZ CHIC 8. We might as well go in It s so late there s probably lost of empty tables and. Oh now I m boring you 9. Yawn 10. Better not let Minnie know I was up all night tracking Pete down I ll never hear the end of it 11. Mickey if Pete escapes tomorrow please leave him to the people whose job it is to catch him Take a vacation from dogooding 12. A vacation Of course I ll go on a vacation Somewhere no one will expect me to help them 2 13 And SO 14. Ah New York City Eight million people and I m all alone 15. No cares No worries No responsibilities 16. This is exactly what I needed A little peace and quiet 17. What the. 18. WEEOO WEEOO WE ECO 19. What s going on 20. WEEOO WEEOO WEEOO 21. WEEOO WEEOO WE ECO 22. POLICE 23. Oh That s what s going on 24. WEEOO WEEOO WEEOO

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.