TAILIEUCHUNG - Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập-Phần 2

Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập-phần 2', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chào mừng tất cả các học sinh thân yêu Trường Tiểu học Hồng Thành Bài dạy mơn: Lịch sử lớp 5 Người thực hiện: Chu Văn Quán Lịch sử: Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 câu trả lời đúng nhất: Ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám ở nước ta là: a/ 18-8 b/ 19-8 c/ 25-8 d/ 23-8 KiĨm tra bµi cị: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cho thấy lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của nhân dân ta đã giành được độc lập dân tộc, dân ta thoát khỏi kiếp nô lệ, ách thống trị của thực dân, phong kiến. hãy cho biết thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cĩ ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc ta? Người thực hiện: Chu Văn Quán BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGƠN ĐỘC LẬP Em hiểu thế nào là Tuyên ngôn Độc lập? Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 Lịch sử: Văn bản tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của nước ta. Người thực hiện: Chu Văn Quán BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGƠN ĐỘC LẬP Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 Lịch sử: cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945. Hoạt động 1: Đọc thầm SGK, lần lượt tả cho bạn bên cạnh nghe: Quang cảnh Hà Nội vào ngày 2-9-1945. Thảo luận nhĩm bàn S. 21 Người thực hiện: Chu Văn Quán BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGƠN ĐỘC LẬP cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945. Hà Nội tưng bừng cờ hoa.(Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình) Đồng bào Hà Nội không kể già , trẻ , gái, trai, mọi người đều xuống đường hướng về Ba Đình chờ buổi lễ.(muôn triệu tim chờ, chim cũng nín). Đội danh dự đứng nghiêm trang quanh lễ đài mới dựng. Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 Lịch sử: Người thực hiện: Chu Văn Quán BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGƠN ĐỘC LẬP cảnh Hà Nội ngày 2-9-1945. Thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2011 Lịch sử: biến buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập. HOẠT ĐỘNG 2: Làm việc với sách giáo khoa. Câu hỏi gợi ý: Buổi lễ bắt đầu khi nào? Trong buổi lễ diễn ra các sự việc chính nào? lễ kết thúc ra sao? Buổi lễ kết thúc nhưng giọng nĩi của Bác Hồ và những lời khẳng định

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.