TAILIEUCHUNG - Bài 7: Xúc tiến công việc

Mời bạn theo dõi loạt bài ‘Tiếng Anh Thương mại’ do Sở Giáo dục Đa Văn hóa cho Người Lớn ở Melbourne, Úc, biên soạn. Qua loạt bài gồm 26 bài học này, chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại Phương Tây làm ăn phát đạt để bạn có dịp giao tiếp với những người nói Tiếng Anh. Mỗi bài đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong doanh nghiệp. Xin bạn đừng lo lắng nếu không hiểu bài vào lúc đầu | English for Business enGLISH LỄRRDinG semes Lesson 7 - Following up Bài 7 Xúc tiến công việc Trần Hạnh và toàn Ban Tiếng Việt Đài Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài Tiếng Anh Thương mại do Sở Giáo dục Đa Văn hóa cho Người Lớn ở Melbourne Úc biên soạn. Qua loạt bài gồm 26 bài học này chúng tôi sẽ mời bạn đến thăm một cơ sở thương mại Phương Tây làm ăn phát đạt để bạn có dịp giao tiếp với những người nói Tiếng Anh. Mỗi bài đối thoại đề cập đến một phạm vi giao tiếp quan trọng trong doanh nghiệp. Xin bạn đừng lo lắng nếu không hiểu bài vào lúc đầu. Phần lớn đọan hội thoại sẽ được lập lại giải thích và thực tập ngay trong bài này hay trong những bài sau. Lâu lâu chúng tôi sẽ lập lại toàn bộ đoạn hội thoại. và bạn hẳn sẽ ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhìều mà còn nói được nhiều câu tương tự đến như thế. Lesson 7 Following up Bài 7 Xúc tiến công việc Trong Bài 7 hôm nay bạn sẽ luyện cách tự giới thiệu một lần nữa và cách đáp lại những câu xác định cũng như phủ định. Đồng thời bạn cũng sẽ làm quen với cách sử dụng từ now trong trường hợp phải nhấn mạnh điều gì đó. Ngoài ra bạn còn tìm hiểu xem bạn sẽ phải ăn nói sao cho lịch sự khi khước từ một lời mời. Nào chúng ta bắt đầu. Sau hôm gặp nhau ở Hội chợ Triển lãm Nước Giải khát Harvey gọi điện thoại cho Lian và Lok tại khách sạn của họ. ABC Radio Australia I AMES Radio Australia AMES 2008 English for Business enGLISH LGRRDinG semes Hội thoại 1 Lian Lian Lee speaking. Lian Lee xin nghe. Harvey Hello Lian. It s Harvey Judd from Hale and Hearty here. We met yesterday at the Beverage Fair. Chào bà Lian. Tôi là Harvey Judd ở Công ty Hale and Hearty. Chúng ta đã gặp nhau hôm qua ở Hội Chợ Nước Giải khát. Lian Yes Harvey. I remember. How are you À Harvey đấy à tôi nhớ rồi. Anh khỏe chứ Harvey I m well thanks. How have you settled in Cảm ơn bà tôi khỏe. Ông bà ở khách sạn đó thấy thế nào ạ Lian We re very comfortable thank you. It s a nice

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.