TAILIEUCHUNG - Tiết 51: THẤU KÍNH MỎNG

Các khái niệm: thấu kính, thấu kính mỏng, trục chính, các trục phụ, quang tâm, tiêu điểm chính, tiêu điểm phụ, tiêu điểm vật, tiêu điểm ảnh, tiêu cự và tiêu diện. Khái niệm về độ tụ và công thức tính độ tụ của thấu kính. B. Kỹ năng cơ bản: Giải thích tác dụng của thấu kính hội tụ, phân kỳ đối với chùm tia sáng song song với trục chính. Giải bài toán về hệ thức giữa tiêu cự và độ tụ của thấu kính mỏng. C. Phương pháp: Diễn giảng minh họa bằng hình vẽ () Thấu kính: là. | Tiết 51 THẤU KÍNH MỎNG I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trọng tâm Các khái niệm thấu kính thấu kính mỏng trục chính các trục phụ quang tâm tiêu điểm chính tiêu điểm phụ tiêu điểm vật tiêu điểm ảnh tiêu cự và tiêu diện. Khái niệm về độ tụ và công thức tính độ tụ của thấu kính. B. Kỹ năng cơ bản Giải thích tác dụng của thấu kính hội tụ phân kỳ đối với chùm tia sáng song song với trục chính. Giải bài toán về hệ thức giữa tiêu cự và độ tụ của thấu kính mỏng. C. Phương pháp Diễn giảng II. CHUẨN BỊ - Học sinh xem sgk. - GV 2 thấu kính thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra không C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DỤNG - GV trình bày định nghĩa và I. Định nghĩa minh họa bằng hình vẽ Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi 2 mặt cong thường là 2 mặt cầu hoặc một trong hai mặt là mặt phẳng. Thấu kính mỏng là thấu kính có khoảng cách giữa hai đỉnh O1 và O2 của hai chỏm cầu là rất nhỏ so với bán kính R1R2 của mặt cầu. - Học sinh nhận xét khoảng cách Nghĩa là O1O2 R1R2 O1O2 như thế nào với R1 R2 Trục chính là đường thẳng nối tâm hai chỏm cầu hoặc là O1O2 R1 R2 đường thẳng đi qua tâ của mặt cầu và vuông góc với mặt - Học sinh có thể cho biết trong 6 phẳng nếu trường hợp thấu kính có một mặt cầu và một thấu kính đó đâu là thấu kính rìa mặt phẳng. dày Đâu là thấu kính rìa mỏng Các loại thấu kính có 2 loại - Thấu kính rìa mỏng hay thấu kính hội tụ - Thấu kính rìa dày hay thấu kính phân kỳ n. II. Tiêu điểm chính quang tâm tiêu cư của thấu hình vẽ về những khái niệm kính trục phụ quang tâm tiêu điểm Quang tâm O là điểm nằm trên trục chính có vị trí được chính tiêu điểm phụ trục phụ xác định là điểm nằm giữa hai đỉnh của hai chỏm cầu. tiêu diện tiêu cự minh họa bằng Trục phụ là các đường thẳng qua quang tâm mà không hình vẽ và trùng với trục chính. Tia sáng đi qua quang tâm sẽ truyền thẳng mà không bị khúc xạ. Tiêu điểm chính nếu một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính thì chùm tia ló hay đường kéo dài của tia ló

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.