TAILIEUCHUNG - Tiết 39: BÀI TẬP

Vận dụng các kiến thức bài “Gương phẳng” – “Gương cầu lõm – lồi” để giải các bài tập trong Sgk. Qua đó giúp hs củng cố và nâng cao kiến thức lý thuyết. - Rèn luyện kỹ năng giải toán, vẽ ảnh của một vật qua gương và tính chất ảnh | Tiết 39 BÀI TẬP I. Mục đích yêu cầu - Vận dụng các kiến thức bài Gương phang - Gương cầu lõm - lồi để giải các bài tập trong Sgk. Qua đó giúp hs củng cố và nâng cao kiến thức lý thuyết. - Rèn luyện kỹ năng giải toán vẽ ảnh của một vật qua gương và tính chất ảnh. Trọng tâm Bài tập Gương phẳng - Gương cầu lõm lồi Phương pháp Pháp vấn diễn giảng II. Chuẩn bị - Hs làm bài tập ở nhà. III. Tiến hành lên lớp A. Ồn định B. Kiểm tra Thông qua bài tập C. Bài mới. PHƯƠNG PHÁP Ị NỘRDUNG J 5. Cho một chùm tia sáng rộng vào một gương phẳng G gương có kích thước giới hạn. Vẽ chùm tia phản xạ. Gương phẳng S ZJ Bài 5 trdng 112 Ỵ S A y B s 6. Cho một điểm sáng S và một điểm bất kỳ M đặt trước một gương phẳng G. Hãy a. Vẽ tia sáng phát ra từ S phản xạ qua gương rồi qua M b. Chứng minh trong vô số các đường từ S - G - M thì đường đi của tia sáng ở câu a là ngắn nhất 7 GV gọi HS lên bảng trình bày bài giải Bài 6 trang 112 a. b. S V y R M yz s H b. Giả sử chọn điểm I bất kỳ Ta phải chứng minh SI IM SI I M. Ta có SI IM S I IM S M SI I mình S I I M. Xét AS I M ta luôn có S M S I I M. Vì I là điểm chọn bất kỳ nên S M là ngắn nhất. Bài 7 trang 112 Vì tia tới SI cố định 8. Vẽ ảnh của một vật AB vuông góc với trục chính cho bởi gương cầu lõm trong các trường hợp a. d 2R. b. d R J _ R c. d 4 G1 là vị trí ban đầu của gương ta có tia phản xạ IR G2 là vị trí kih gương quay một góc a ta có tia phản xạ I R Gương quay một góc a thì pháp tuyến N quay một góc a. Do đó góc SIN i a là góc tới khi gương ở vị trí 2 . Theo định luật phản xạ ánh sáng thì N IR i a Mặt khác SIR i i 2i vì i i Và SIR 2 i a 2i 2a. Do đó RIR SIR - SIR 2i 2a - 2i. Vậy RIR 2a. Gương cầu lõm Bài 4 trang 117

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.