TAILIEUCHUNG - ĐỀ TÀI : SỨC ĐẨY CỦA GIÓ

- Trẻ biết một số lợi ích của gió - Biết được ý nghĩa của gió thông qua thí nghiệm sức đẩy của gió. - Phát triển khả năng quan sát quan sát, óc phán đoán. - Giáo dục trẻ biết tham gia chơi cùng bạn. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com ĐỀ TÀI SỨC ĐẨY CỦA GIÓ Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai i k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trẻ biết một số lợi ích của gió - Biết được ý nghĩa của gió thông qua thí nghiệm sức đẩy của gió. - Phát triển khả năng quan sát quan sát óc phán đoán. - Giáo dục trẻ biết tham gia chơi cùng bạn. II. CHUẨN BỊ - Thau nước quạt máy - Giấy trắng màu khăn lau III. TIẾN HÀNH 1. Bé biết gì về gió - Cho trẻ ngồi trước quạt và đặt 1 số câu hỏi gợi ý Tại sao tóc con bay Ngồi trước quạt con cảm thấy thế nào Lợi ích của gió là gì Gió quá mạnh thì điều gì sẽ xảy ra - Cho trẻ xem clip những hình ảnh lợi ích và tác hại của gió. - Trẻ đưa ra ý kiến của bản thân. 2. Cùng nhau thử tài bạn nhé Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai i k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com - Cô giới thiệu cho trẻ thau nước có những chiếc thuyền và hỏi trẻ điều gì sẽ xảy ra - Cô cho gió nhẹ rồi gió mạnh đẩy thuyền đi xa cho trẻ nhận xét 3. Ai mà khéo thế - Cho trẻ tự xếp thuyền giấy thả nước và dùng quạt thổi. .ghi lại kết quả Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai i k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.