TAILIEUCHUNG - Chính tả - Nhớ, viết - TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ - PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU L/N, ÂM CUỐI N/NG

- Nhớ và viết lại đúng chính tả bài Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà. - Ôn tập chính tả phương ngữ: luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu l/n hoặc âm cuối n/ng dễ lẫn. - Viết từng cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc ở BT 2 và từng phiếu nhỏ để HS bốc thăm và tìm từ ngữ chứa tiếng đó. - Giấy bút, băng dính để HS thi tìm từ láy. | Chính .tả Nhớ- . . viết TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU L N ÂM CUỐI N NG I. Mục tiêu nhiệm vụ - Nhớ và viết lại đúng chính tả bài Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà. - Ôn tập chính tả phương ngữ luyện viết đúng những từ ngữ có âm đầu l n hoặc âm cuối n ng dễ lẫn. II. Đồ dùng dạy học - Viết từng cặp chữ ghi tiếng theo cột dọc ở BT 2 và từng phiếu nhỏ để HS bốc thăm và tìm từ ngữ chứa tiếng đó. - Giấy bút băng dính để HS thi tìm từ láy. III. Các hoạt động dạy- học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 4 2. Bài mới Hoạt đông 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 Viết chính tả. 20 a Hướng dẫn chung. 4 b Cho HS viết chính tả. 16 c Chấm chữa bài. - GV đọc bài chính tả 1 lượt. - GV chấm 5-7 bài. - HS tự soát lỗi. HS đổi tập cho nhau để sửa lỗi. - GV nhận xét chung. Hoạt đông 3 Làm BT chính tả. 8 a Hướng dẫn HS làm BT 1. 4 - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm bài trình bày kết quả. - 5 HS lên bốc thăm và trả lời. - Lớp nhận xét. - GV nhận xét chốt lại. b Hướng dẫn HS làm BT 3. 4 Chọn 3a hoặc 3b - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. - Cho HS làm việc theo nhóm. GV phát giấy khổ to cho các nhóm. - Cho HS trình bày. - Các nhóm tìm nhanh từ láy. - Đại diện .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.