TAILIEUCHUNG - 22 luat tiep thi khong doi al ries jack trout phần 6

Southwest Airlines Co. Một cuốn sách phải đọc dành cho các chuyên viên kinh doanh nhiệt tình muốn học tập từ các sai lầm của những người khác để xây dựng các chiến lược chống đạn thành mạnh trong cốt lõi đơn giản của nó và ứng dụng đời thực, | 11 Luật Viễn Cảnh Các hỉệu ứng tiếp thị dỉễn ra qua một quãng thời gian kéo dàỉ. 76 Rượu cồn là chất kích thích hay thuốc giảm đau Nếu ghé một quán bar và quán chả nướng vào một tôì thứ sáu sau giờ làm việc bạn thề rằng rượu cồn là một chất kích thích. Tiếng ồn ào cười nói là một bằng chứng hùng hỗn về các hỉệu ứng kích thích của rượu cồn. Thế nhưng vào 4 00 giờ sáng khi bạn thấy vài khách hàng quản cóc ngủ vùi cho giã rượu trên đường phố bạn thề rằng rượu cồn là một loại thuốc giảm đau. Về mặt hoá hộc rượu cồn là một loại thuốc giảm đau mạnh. Nhưng trong ngắn hạn bằng cách làm suy giảm các ức chế của một người rượu cồn tác động như một chất kích thích. Nhiều biện pháp tiếp thị bày tỏ cùng hiện tượng. Các hiệu ứng lâu dài thường trái ngược với các hiệu ứng ngắn hạn. Một dợt bán giảm giá sẽ làm tăng hay giảm kinh doanh của một công ty Hiển nhiên trong ngắn hạn một dợt bán giảm giá sẽ làm tăng kinh doanh. Nhưng ngày càng có bằng chứng cho thấy dợt bán giảm giá làm giảm kinh doanh trong dài hạn bằng cách giáo dục khách hàng không mua theo các giá bình thường. Ngoài việc bạn có thể mua một cáí gì đó hạ giá hơn một đợt bán giảm giá còn nói gì với một khách hàng tương lai Nó nói các giá bình thường cúa bạn quá cao. Sau khi dợt bán giảm giá kết thúc các khách hàng có khuynh hướng tránh một cửa hàng có ưếng là bán giảm giá. Để duy trì doanh số các cửa hãng bán lẻ thấy họ phảỉ tổ chức các đợt bán giảm giá hầu như liên tục. Nó không phâi bất thường khi rảo xuống một khu phố bán lẻ và thấy một dãy cửa hàng có treo các biển Bán giảm giá trong các cửa sổ của họ. 77 22 LUẬT TIẾP THỊ KHÔNG Đổi Các chương trình hạ glá xe hơi có làm tăng doanh thu không Sự gia tăng các dợt bán giảm giá xe hơi trùng hợp với sự suy thoái về doanh thu xe hơi. Doanh thu xe ở Mỹ đả suy thoái trong năm năm liền. Công ty đồ trang bị lớn nhất khu vực New York City Seamans đã tổ chức một đợt bán giảm glá mỗi tuần. Gần đây Seamans đã bị phá sản. Không có bằng chứng cho thấy việc phát phiếu tham dự xổ số sẽ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.