TAILIEUCHUNG - Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

tìm kiếm những nhà cung cấp tiềm năng, so sánh giá cả rồi sau đó mua sản phẩm từ nhà cung cấp với chi phí thấp nhất. | Đề tài: Thảo Luận Chương 3 : Các Quy Trình Của Chuỗi Cung Ứng. GVHD: Ths. Nguyễn Tú Anh Bài Thảo Luận: Môn: Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Lê Ngọc Mai An Quý Quỳnh Vũ Thị Văn Trần Vũ Hải Hằng Khổng Văn Hiền Đỗ Quang Tuyến Phạm Xuân Bình Nhóm thực hiện: Hoạch định và thu mua Sản xuất và phân phối Chương 3 Các quy trình của chuỗi cung ứng Hoạch định Thu mua (Tìm kiếm nguồn hàng) Hoạch định và thu mua Quy trình hoạch định bao gồm tất cả các công đoạn cần thiết liên quan đến việc lên kế hoạch và tổ chức hoạt động cho 3 quy trình - thu mua, sản xuất và phân phối. Các công đoạn này bao gồm: dự báo lượng cầu, định giá sản phẩm và quản lý lưu kho. Hoạch định Dự báo lượng cầu Các biến số dự báo Hoạch định Những biến số dự báo 1. Nguồn cung Số lượng sản phẩm có sẵn 2. Lượng cầu Toàn bộ nhu cầu thị trường về sản phẩm 3. Đặc điểm sản phẩm Những đặc điểm sản phẩm tác động đến nhu cầu 4. Môi trường cạnh tranh Hành động của các nhà cung cấp sản phẩm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.