TAILIEUCHUNG - Bọc chìa khóa gấu trúc mặt ngố ngộ nghĩnh thay áo mới cho những chiếc chìa khóa nhỏ nè!

Cắt vải dạ trắng thành hai tấm tròn to hơn phần đầu của chìa khóa một chút để làm đầu gấu nè. | Bọc chìa khóa gấu trúc mặt ngố ngộ nghĩnh thay áo mới cho những chiếc chìa khóa nhỏ nè Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - Vải dạ - Chìa khóa - Kéo kim chỉ Ấ 1 Ầ 1 A 1 - V A T-V - Đên phân hành động này D Bước 1 - Cắt vải dạ trắng thành hai tấm tròn to hơn phần đầu của chìa khóa một chút để làm đầu gấu nè. Bước 2 7- -V . J. . 7 7 7 y J. 7 - Rùi cat vải dạ đen làm tai mat mũi miệng cho gâu. Bước 3 - Khâu cố định mắt và mũi với phần đầu .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    42    0    29-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.