TAILIEUCHUNG - Xương rồng len "Made by me" ngồ ngộ

Chỉ cần chuẩn bị một ít len thui là bạn đã có cây xương rồng thật xinh xắn này đấy! | Xương rồng len Made by me ngồ ngộ Chỉ cần chuẩn bị một ít len thui là bạn đã có cây xương rồng thật xinh xắn này đấy Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - Bông - Dây cước - Súng bắn keo - Kim móc - Vải dạ - Len - Chậu hoa nhựa rvÁ 1 Ầ 1 A 1 - V A T-V - Đên phân hành động này D Bước 1 - Móc 1 vòng tròn 5 mũi đối với len sợi nhỏ hoặc 6 mũi đối với len sợi to nè. Bước 2 - Rùi móc vào bên trong vòng tròn đó 10 mũi đôi .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.