TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Hộ chiếu điện tử và mô hình đề xuất tại Việt Nam "

Hộ chiếu điện tử đã và đang được sử dụng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới. Bài báo này đề cập đến thực trạng hiện nay của việc ứng dụng kết quả của ngành xác thực dựa trên các đặc trưng sinh trắc trong vấn đề kiếm soát người mang hộ chiếu thông qua hộ chiếu điện tử. Mô hình đề xuất của hộ chiếu điện tử ở Việt Nam sẽ dựa trên ba đặc trứng sinh trắc : ảnh mặt người, ảnh mống mắt và ảnh vân tay. Với việc sử dụng mô hình xác thực hai. | Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 24 2008 28-35 Hộ chiếu điện tử và mô hình đề xuất tại Việt Nam Dư Phương Hạnh Trương Thị Thu Hiền Nguyễn Ngọc Hoá Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 25 tháng 12 năm 2007 Tóm tắt. Hộ chiếu điện tử đã và đang được sử dụng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới. Bài báo này đề cập đến thực trạng hiện nay của việc ứng dụng kết quả của ngành xác thực dựa trên các đặc trưng sinh trắc trong vấn đề kiếm soát người mang hộ chiếu thông qua hộ chiếu điện tử. Mô hình đề xuất của hộ chiếu điện tử ở Việt Nam sẽ dựa trên ba đặc trứng sinh trắc ảnh mặt người ảnh mống mắt và ảnh vân tay. Với việc sử dụng mô hình xác thực hai chiều dựa trên hệ mật đường cong Elliptic mô hình đề xuất đảm bảo chống được những nguy cơ đe dọa đối với hộ chiếu điện tử. Từ khoá RFID xác thực hai chiều xác thực sinh trắc học mô hình hộ chiếu điện tử. 1. Giới thiệu Hộ chiếu điện tử e-passport hay còn gọi là hộ chiếu sinh trắc học biometric passport 1 2 là một giấy căn cước cung cấp thông tin theo thời kỳ khoảng 10 năm theo một số nước phát triển hộ chiếu quy định về một người sử dụng các nhân tố sinh trắc học để xác thực quyền công dân của người đi lại giữa các quốc gia. Thông tin chủ chốt của hộ chiếu lưu trữ trong một thẻ thông minh đặc biệt không cần tiếp xúc được gọi là Contactless SmartCard -CSC và dữ liệu được truyền tải giữa máy đọc và hộ chiếu thông qua công nghệ RFID Radio Frequency Identification 3 4 . Thẻ thông minh không cần tiếp xúc này được nhúng vào bên trong thân hộ chiếu và toàn bộ dữ liệu sinh trắc học bên trong nó sẽ được mã hoá được đảm bảo tính nguyên vẹn thông qua những chuẩn đặc biệt liên quan. Hình 1. Một ví dụ về hộ chiếu điện tử 5 . 11111111II Tác giả liên hệ. ĐT 84-4-7547813. E-mail hanhdp@ 28 . Hạnh và nnk. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 24 2008 28-35 29 Các yếu tố sinh trắc học thường được sử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
184    19    4    05-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.