TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật nuôi bò sữa, bò thịt ở gia đình part 7

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi bò sữa, bò thịt ở gia đình part 7', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | phần trưác hơi cao hơn phần sau. Bộ xương vững chác to chân khỏe khấu đuôi to đuỗi dài. Hai hòn cà to VỀ Tính tình phải nhanh nhẹn linh hoạt. Chọn theo khối lượng Bò đực giổng phải sinh trưởng bình thường và có lượng thấp nhất là khối lượng trung bình của giống. Tiêu chuẩn chọn lọc về khổi lượng của các loại b giđng Bồ Hà lan 800 kg Bò lai Hà lan 450 kg Bò Sin 500 kg Bò lai Sin 400 kg. Ngoài ra cũng phải chọn bò đực giống theo tuổi. phối giống tốt nhất đối vói bò đực là từ 3 7 năn tuy nhiên cố thế bát đầu sử dụng bò đực giống từ năm tuổi và thải loại chúng ở tuổi muộn hơn . Chứ ý Tất cả các bò đực và cái giổng đều phải khỏe n không mắc các bệnh truyền nhiễm như lao sẩy thai. thời cần chú ý đề phòng các bệnh sản khoa như viê viôm âm đạo viêm tử cưng. Đánh số và ghi chép Dể có thể theo dõi đánh giả con giống người nuôi bò sữa càn tiến hành các công việc sau Dánh sỗ dạt tẻn cho bò Mỗi con bò sữa phải có một số hiệu riêng hoặ 98 riêng. Số hiệu và tên bò phải đơn giản không trùng láp. Số hiệu được đánh ở tai sìíng hoặc mông hoặc một cái thẻ nhựa đeo ở cổ. - Ghi chép Mỗi con bò sữa có một quyển sổ ghi chép những mặt sau Số hiệu hoặc tên. Ngày và nơi sinh. Huyết thống BỐ mẹ ông bà . Đặc điểm ngoại hỉnh. - Khả năng sản xuất sữa. - Khả năng sinh sản. - Tình hỉnh bệnh tật. 2. Kỹ thuật Sinh sàn và nhân giống bò sữa a. Phối giếng Nếu bò cái được nuôi dưỡng đầy đủ 18 tháng tuổi đẵ có thể động dục nếu phối giống kịp thời bò cứ khả năng thụ thai. Thường người ta cho bò cái phđỉ giđng làn đầu khi khối lượng của chúng đạt 60 70 khối lượng của bò cái trưởng thành. Nếu bò không được phối giống kịp thời thl sau khoảng 21 ngày bò động dục trở lại chu kỳ động dục của bò là 18 23 ngày . Sau khi bò đẻ trên dưới 2 tháng bò cũng có thể động dục trở lại vì bò động dục quanh năm. Bò cái động dục thường bỏ ăn uổng đi lang thang hay kêu rống và đái vặt thích liếm cọ sát và nhảy lên các con khác âm hộ sưng đỏ và chảy nước nhờn như nhựa chuối khỉ gặp bò đực thl đứng im và cong đuôi. Thời gian .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.