TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo ISO - Cây có múi part 8

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả theo iso - cây có múi part 8', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Quyển ỉ - CÂy CÓ MÚI. Phần Ị ỉ Hê thốny đấm bủo chất lưựrìỊỊ CHƯƠNG BA TRÌNH Tự LẬP MỘT HỆ THốNG ĐẢM bảo CHAT LƯỢNG I. CÁC BƯỚC CẦN TIẾN HÀNH ĐỂ lập một hệ thong ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 1. Tim hiểu các đặc điểm về chất lưựng quả Các nhà sản xuất các hàng hoá cứng như xe cộ và các đồ dùng dụng cụ điện có thể đo và xác định rõ ràng những đặc điểm tính chất các sản phẩm của họ. Các nhà ỉàm vườn quả cũng là những nhà săn xuất nhưng những sản phẩm cùa họ sân xuất ra đều là những sản phẩm chóng hư hỏng do vậy họ phải để ý một điều là các sản phẩm của họ chỉ có thể bày bán trong một thời gian ngắn nhất định. Ngoài những khó khăn này một điều rất quan trọng là các nhà sản xuất và phân phôi quả phải biết rõ các yêu cầu của khách hàng vừa sản phẩm vừa dịch vụ sau đó thiết kế hệ thống đảm bảo chất lượng sao cho đáp ứng những yêu cầu này và phải mang lại hiệu quả kinh tế cho mình. 2. Xác định những chi tiết về thị trường mô tả sản phẩm Đây là một nội dung hết sức quan trọng làm cơ sở để xây dựng một hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp. Xác định những chi tiết về thị trường có nghĩa là chỉ ra những đặc điểm về chất lượng và các thông sô liên quan đến chất lượng có thể chấp nhận áp dụng cho sản phẩm và phần thị trường đang nhắm tới. Chi tiết về thị trường cần được cân nhắc và xem xét bởi nhà sản xuất tiếp thị và nhiều khi có cả sự tham gia của cả khách hàng. 103 Kỹ thuật trổnịỊ chăm .sóc cây ủn quủ theo ỈSO Những chi tiết về thị trường hay-là việc mô tả sản phẩm được tiến hành thông qua việc khảo sát lấy ý kiến của người tiêu dùng nhằm mục đích xác định nhu cầu của khách hàng. Những nhu cầu này phải được nhà sản xuất đáp ứng nó bao gồm tên sản phẩm nhãn hiệu giống chủng loại số lượng cấp hạng quy cách đóng gói loại bao bì điều kiện bảo quản vận chuyển và những yêu cầu về vệ sinh thực phẩm kiểm dịch. Công việc này do các doanh nghiệp tiến hành. Đổi với quả thì do các nhà thu mua đóng gói thực hiện với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng liên quan Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.