TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Nghiên cứu, chế tạo mô đun phát tín hiệu mã pha trong radar dải sóng dm "

Bài báo trình bày một số kết quả thực nghiệm trong chế tạo bộ phát của radar xung. Kít phát triển vi điều khiển PIC16F877A phát ra mã Barker 13 bít và một số mã đa dạng khác thường được sử dụng trong các hệ thống radar. Bộ dao động nội được thiết kế trong phạm vi dải tần từ 800MHz đến 900MHz bởi bộ tổ hợp tần số LM2316 và mạch VCO. Tần số của bộ dao động có thể dễ dàng thay đổi với sự kết hợp của PIC16F877A. Bộ khuếch đại công suất cao tần được chế. | Tạp chí Khoa học Đại học Quôc gia Hà Nội Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 24 2008 214-220 Nghiên cứu chế tạo mô đun phát tín hiệu mã pha trong radar dải sóng dm Đỗ Trung Kiên1 Bạch Gia Dương2 Vũ Tuấn Anh2 Phạm Văn Thành1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN 334 Nguyễn Trãi Hà Nội Việt Nam 2Trường Đại học Công nghệ ĐHQGHN 144 Xuân Thủy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 25 tháng 02 năm 2008 Tóm tắt. Bài báo trình bày một số kết quả thực nghiệm trong chế tạo bộ phát của radar xung. Kít phát triển vi điều khiển PIC16F877A phát ra mã Barker 13 bít và một số mã đa dạng khác thường được sử dụng trong các hệ thống radar. Bộ dao động nội được thiết kế trong phạm vi dải tần từ 800MHz đến 900MHz bởi bộ tổ hợp tần số LM2316 và mạch VCO. Tần số của bộ dao động có thể dễ dàng thay đổi với sự kết hợp của PIC16F877A. Bộ khuếch đại công suất cao tần được chế tạo có công suất xung lối ra 90W sử dụng công nghệ mạch dải cho phối hợp trở kháng lối vào và lối ra của transistor cao tần. Từ khóa Mã Barker nén xung dao động nội khuếch đại công suất cao tần mạch dải. 1. Giới thiệu Nén xung là kĩ thuật được sử dụng để có được công suất trung bình của tín hiệu phát trong khi vẫn đảm bảo được độ phân giải cao cho hệ thống đị nh vị vô tuyến. Nén xung được thực hiện bằng các bộ lọc phối hợp hoặc dùng các hàm tương quan. Trong số các dạng sóng sử dụng trong kĩ thuật nén xung các mã Barker có các hàm tự tương quan rất thích hợp cho các kĩ thuật radar xung. Bài toán liên quan đến kĩ thuật radar có rất nhiều phần liên quan đến lĩnh vực truyền thông sóng ngắn. Với bộ khuếch đại công suất cao tần tại đầu ra của bộ phát tín hiệu cần được khuếch đại trước khi truyền. Khuếch đại công suất cao tần là phần không thể thiếu trong các ứng dụng truyền dẫn qua ăng-ten. Tác giả liên hệ. ĐT 84-4-8582254. E-mail dtkien@ Tại các vùng tần số thấp việc thiết kế các bộ khuếch đại không khó khăn gì mà chỉ có một chút chú ý khi lựa chọn điểm làm việc cho transistor sao cho có được công suất lối ra cực đại. Nhưng với

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.