TAILIEUCHUNG - Kinh nghiệm: Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 tuổi thông qua các câu truyện cổ tích Việt Nam

Văn học dân gian đóng vai trò là: “Bầu sữa mẹ” (theo cách nói của MGORKI-Nhà văn Nga vĩ đại )Nuôi dưỡng nền văn học . Nếu không có thể thơ lục bát được hình thành và đào luyện từ trong ca dao dân tộcthì không thể có truyện Kiều của Nguyễn có kho tàng truyện cổ tích cực kỳ phong phú thì không có Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ. | T S - 4-Ă J A A J Ấ 1 A t r r 1 Tên đê tài Một sô biện pháp giáo dục lê giáo cho trẻ 5 tuôi thông qua các câu truyện cô tích Việt Nam. rx Ấ J . . - s rr Ẳ Đôi tượng 5-6 Tuôi. I Đặt Vấn Đề Văn học dân gian đóng vai trò là Bầu sữa mẹ theo cách nói của MGORKI-Nhà văn Nga vĩ đại Nuôi dưỡng nên văn học . Nếu không có thể thơ lục bát được hình thành và đào luyện từ trong ca dao dân tộcthì không thể có truyện Kiêu của Nguyên có kho tàng truyện cô tích cực kỳ phong phú thì không có Truyên Kỳ Mạn Lục của Nguyên Dữ. Nhiêu nhà văn thơ khác 1 của dân tộc đã học tập tiềp thu những hìn tượng nghệ thuật những cốt truyện và nhất là cách nhìn nhận về con người và cuộc sống trong văn học dân gian truyền thống để tạo nên tác phẩm văn học của họ như Hồ Chí Minh Nguyễn Khuyến Tố Hữu Trần Đăng khoa. Trong đó truyện cổ tích là một trong những thể loại chủ yếu của văn học dân gian nó cũng là thể loại có nhiều vấn đề phức tạp và phong phú . Thông qua những sáng tạo nghệ thuật cổ tích tác giả dân gian đã gửi vào đó quan niệm nghệ thuật về thế giới nhân sinh thể hiện ý thức thẩm mỹ gắn liền với tinh thần nhân văn của mình . Truyện cổ tích của dân tộc nào cũng đề cao đạo đức nhân nghĩa .Nó là một môi trường đắc địa để những bài học đạo đức luân lý được đưa đến cho trẻ một cách tự nhiên. Hiện nay cuộc sống hiện đại nên có nhiều phương tiện giải trí vui chơi và học tập hấp dẫn khiến các bậc phụ huynh thường lệ thuộc vào đó thường khi con đi học về là bố mẹ mở băng đĩa siêu nhân hay trò chơi Game cho con thông qua các thể loại ấy làm sao có thể đánh thức được tình cảm đạo đức ban đầu như 2 Tình yêu thương lòng biết ơn tinh thần đoàn kkêt. .mà thông qua nội dung ý nghĩa của những câu truyện khiến những quan hệ hành vi của trẻ nhận thức được sâu sắc từ đó tôi đã tìm tòi học hỏi suy nghĩ và mạnh dạn chọn đề tài Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5tuổi thông qua các câu truyện cổ tích Việt Nam . II. Giải Quyết Vấn Đề Sở Lý Luận Là một loại hình nghệ thuật văn học giữ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.