TAILIEUCHUNG - Vân Mộng Thành Chi Mê-Hồi 16

Quý Nhiếp Đề dẫn thủ hạ rời khỏi Tương Thủy, nhắm Vân Mộng Trạch phi nhanh. Tâm tình của y đêm nay trầm trọng đến kỳ lạ, mà y hiểu rõ nguyên nhân bên trong. | Vân Mộng Thành Chi Mê - Tác giả Huỳnh Dị Hồi 16 Họa Tâm Tình Ảnh Quý Nhiếp Đề dẫn thủ hạ rời khỏi Tương Thủy nhắm Vân Mộng Trạch phi nhanh. Tâm tình của y đêm nay trầm trọng đến kỳ lạ mà y hiểu rõ nguyên nhân bên trong. Đối với việc Phu Mãnh được Tiết Nương y không phục chút nào hơn nữa y quen biết Tiết Nương trước cho nên có cảm giác bị Phu Mãnh hoành đao đoạt ái. Sau khi mất Tiết Nương y đã chung đụng với vô số nữ nhân khác lại thủy chung không có ai có thể thay thế được nàng. Mấy năm gần đây y cưỡng bách mình không nghĩ tới nàng cũng có thành công phần nào nhưng sự xuất hiện của Tiết Đình Hao lại vực dậy tất cả mọi hồi ức khiến cho y tan nát cõi lòng khơi khơi lại không thể nói với ai chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng trong đáy lòng đó là một thứ thống khổ không tên. Hiện tại có triển vọng bắt được Tiết Đình Hao sự khắc chế gắng gượng cho đến nay cuối cùng đã sụp đổ nghĩ đến đó chiến mã chợt đứng sựng dậy bốn bề toàn là thanh âm chiến mã dậm vó hí hoảng hỗn loạn. Quý Nhiếp Đề sực tỉnh khỏi cơn suy tư con ngựa đã trải qua huấn luyện hà khắc không còn chịu sự khống chế của y nữa vụt thoái lùi ra sau. Nhìn trái nhìn phải đám thủ hạ không có ai không cùng một hoàn cảnh mặc cho bọn họ quát thét chế ngự thế nào chiến mã vẫn Vân Mộng Thành Chi Mê kinh hoàng chạy lùi. Ý niệm đầu tiên của y là đụng phải bầy sói nhưng đằng trước trống trống không không ngoại trừ làn sương mong manh như một tấm lụa mỏng lan man vùng đầm lầy gò hoang đằng trước ra đâu còn gì khác. Thoái mãi ngoài mười trượng chiến mã cuối cùng bình tĩnh lại hồi phục như thường chỉ còn lỗ mũi khì khì khịt hơi. Mọi người tỉnh táo trở lại đưa mắt nhìn nhau không ai rõ đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng mục quang tập trung lên mình Quý Nhiếp Đề ai bảo y là đầu lãnh. Quý Nhiếp Đề lần đầu có vẻ sợ Vân Mộng Trạch lẽ nào lời nói của Phụng công công là thật cổ thành trong đầm có thần linh trấn thủ Chợt tiếng vó ngựa vang lên mọi người nhìn về phía tiếng vọng trong làn sương mỏng đằng trước như ẩn như hiện tựa như có kỵ sĩ