TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: MỘT SỐ NƯỚC Ở CHÂU ÂU

TIÊU: Học xong bài này, HS : - Sử dụng lược đồ để nhận biết vị trí địa lí, đặc điểm lãnh thổ của Liên bang Nga, Pháp. - Nhận biết một số nét về dân cư, kinh tế của các nước Nga, Pháp. DÙNG DẠY HỌC: - Bản đồ các nước châu Âu. - Một số ảnh về Liên bang Nga và Pháp (nếu có), phấn màu III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : | MỘT SỐ NƯỚC Ở CHÂU ÂU I. MỤC TIÊU Học xong bài này HS - Sử dụng lược đồ để nhận biết vị trí địa lí đặc điểm lãnh thổ của Liên bang Nga Pháp. - Nhận biết một số nét về dân cư kinh tế của các nước Nga Pháp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ các nước châu Âu. - Một số ảnh về Liên bang Nga và Pháp nếu có phấn màu III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Th ời gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đ D Th ời gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đ D 4 A. Kiểm tra bài cũ Phương pháp kiểm Xác định vị trí giới hạn của châu tra đánh giá. Âu trên bản đồ - 2 hs trả lời câu hỏi Nêu đặc điểm dân cư kinh tế của - Gv nhận xét cho châu Âu điểm. B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài 34 Phương pháp nêu vấn đề phấ - GV nêu mục đích bài n dẫn tìm hiểu bài học. mà Hoạt động 1 Liên bang Nga. - GVghi tên bài lên u Th ời gia n Nội dung các hoạt động dạy học Phương pháp hình thức tổ chức các hoạt động Đ D bảng bằng phấn màu. Phương pháp luyện tập thực hành - GV cho HS thảo luận . - HS dựa vào lược đồ SGK bản đồ tranh ảnh .để làm BT Điền vào bảng thống kê về Liên bang Nga - GV cho HS xác định trên bản đồ thủ đô. - Tổ chức cho HS Các yếu tố Đặc điểm - Vị trí địa lí - Diện tích - Dân số - Thủ đô - Công nghiệp trung tâm - Nằm trên 2 châu lục á và Âu. - Lớn nhât thế giới 17 . - Đứng thứ 6 thế giới 147tr. người. - Mat- xcơ - va. - Khai thác khoáng sản luyện kim cc khí hoá chất. Mat-

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.