TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Chuỗi giá trị dịch vụ công: Kinh nghiệm từ Canada và New Zealand "

Hiện nay, đổi mới khu vực công là một chủ đề được quan tâm tại nhiều quốc gia. Phục vụ cho sứ mệnh này, các nhà khoa học Canada đã đề xuất mô hình “Chuỗi giá trị dịch vụ khu vực công” miêu tả mối quan giữa sự gắn kết của người lao động, sự hài lòng của công dân và lòng tin của người dân, đồng thời chỉ ra những yếu tố quyết định | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 26 2010 218-231 Chuỗi giá trị dịch vụ công Kinh nghiệm từ Canada và New Zealand . Hoàng Văn Hài1 ThS. Trần Thị Hồng Liên2 1Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam 2Viện Nghiên cứu Quản trị công ty đại chúng Nhà H6 Ngõ 28 Xuân La Quận Tây Hồ Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 25 tháng 9 năm 2010 Tóm tắt. Hiện nay đổi mới khu vực công là một chủ đề được quan tâm tại nhiều quốc gia. Phục vụ cho sứ mệnh này các nhà khoa học Canada đã đề xuất mô hình Chuỗi giá trị dịch vụ khu vực công miêu tà mối quan giữa sự gắn kết của người lao động sự hài lòng của công dân và lòng tin của người dân đồng thời chỉ ra những yếu tố quyết định nằm phía sau mỗi thành phần. Chuỗi dịch vụ khu vực công đã được áp dụng và thu được những kết quà thực nghiệm tích cực ở Canada và New Zealand. Theo đó khu vực công đánh giá được vị thế hiện tại của mình xác định những điểm yếu và hành động cài tiến tiếp theo. Bằng một phân tích cho Việt Nam các tác già nhận thấy có một số hành động được đề xuất trong mô hình đã được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình tổng thể về cài cách hành chính 2001-2010 và Chuỗi giá trị dịch vụ khu vực công có thể được khai thác sâu rộng hơn để đóng góp vào những cài cách hành chính hiện tại. 1. Giới thiệu Nhằm xây dựng nền tàng cho mục tiêu đổi mới toàn diện đất nước trở thành một quốc gia công nghiệp vào năm 2020 Chính phủ Việt Nam đã thông qua Chương trình tổng thể cài cách hàng chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 trong đó mục tiêu chung là xây dựng một nền hành chính dân chủ trong sạch vững mạnh chuyên nghiệp hiện đại hóa hoạt động có hiệu lực hiệu quà. xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng phát triển đất nước . Chương trình đang tạo ra nền tàng và môi trường thuận lợi cho cài cách khu vực công nói chung. Tác già liên hệ. ĐT 84-983288119 E-mail haihv@vnu. edu. vn Tiến trình đổi mới dịch vụ khu vực

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.