TAILIEUCHUNG - Sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả trên rau

Vấn đề cần chú ý đầu tiên là sự chọn lựa thuốc để đảm bảo hiệu quả và an toàn: Chọn lựa thuốc sử dụng như thế nào? Chú ý chọn loại thuốc sinh học (như Vimatox, Vibamec, ViBT, Vineem ), thuốc hóa học ít độc hại thuộc nhóm độc 3 và 4 (như Vithoxam, Virigent, Vicondor ), không nên sử dụng các loại thuốc tuy được phép lưu hành nhưng cấm sử dụng trên rau và thuốc thuộc nhóm độc 1, hạn chế sử dụng các loại thuốc thuộc nhóm độc. | 1 Ji Ấ TW W T J A A 1 Sử dụng thuôc BVTV an toàn và hiệu quả trên rau Vấn đề cần chú ý đầu tiên là sự chọn lựa thuôc để đảm bảo hiệu quả và an toàn Chọn lựa thuốc sử dụng như thế nào Chú ý chọn loại thuốc sinh học như Vimatox Vibamec ViBT Vineem. thuốc hóa học ít độc hại thuộc nhóm độc 3 và 4 như Vithoxam Virigent Vicondor. không nên sử dụng các loại thuốc tuy được phép lưu hành nhưng cấm sử dụng trên rau và thuốc thuộc nhóm độc 1 hạn chế sử dụng các loại thuốc thuộc nhóm độc 2. Dựa vào đâu để chọn lựa Thuốc sinh học thuộc nhóm vi khuẩn hữu ích như ViBT Biocin Dipel. thuộc nhóm thảo mộc có chế phẩm Vineem Rotenone. thuộc nhóm chiết xuất từ vi nấm như Vertimec Vibamec Vimatox Vivadamy. thuốc từ virus có NPV Seba. Thuốc sinh học có tính chọn lọc rất cao rất ít hại thiên địch ít độc với người thời gian cách ly ngăn nên thích hợp sử dụng cho rau an toàn. Thuốc hóa học để phân biệt dựa vào vạch màu và biểu tượng trên nhãn thuốc. Vạch màu đỏ - đầu lâu xương chéo đen trên nền trắng - nhóm độc 1 không nên dùng cho rau quả . Vạch màu vàng - chữ thập đen trên nền trắng - nhóm độc 2. Vạch màu xanh dương - vạch đen không liên tục trên nền trắng - nhóm độc 3. Vạch màu xanh lục - không biểu tượng - nhóm độc 4. Khi mua thuốc dùng cho rau quả bà con cần xem và chú ý các biểu tượng này trên nhãn thuốc. Vấn đề thứ hai là khi sử dụng nên luân phiên các loại thuốc Trên thế giới và ở nước ta đều cho thấy bất kỳ một loại thuốc nào kể cả thuốc sinh học dùng trong một thời gian dài thì sâu trở nên kháng thuốc khi đó hiệu lực thuốc sẽ giảm nếu cứ dùng nữa phải tăng liều lượng dẫn đến tăng chi phí và mức độ độc hại. Đối với rau quả các dịch hại như sâu xanh sâu xanh da láng sâu ăn tạp rầy mềm bọ trĩ và nhất là sâu tơ rất mau lờn thuốc và dễ sinh ra nòi kháng thuốc. Sử dụng luân phiên các loại thuốc trên rau quả có tầm quan trọng để không làm sâu kháng thuốc. Vấn đề thứ ba là đảm bảo thời gian cách ly Các loại thuốc BVTV sau khi phun lên rau quả cần một thời gian để phân hủy hết nhằm không .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.