TAILIEUCHUNG - Hội nhập tổ chức thương mại thế giới và thách thức cạnh tranh cho các doanh nghiệp thiếu sự cạnh tranh ở Việt Nam

Lêi nãi ®Çu Trong những năm gần đây, chúng ta chứng kiến sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hoá, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Xu thế này mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt các quốc gia trước sự lựa chọn không dễ dàng: đứng ngoài xu thế đó thì bị cô lập và tụt hậu, tham gia thì phải ứng phó với sự cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, xu hướng chung là các quốc gia lớn nhỏ tham gia ngày càng nhiều vào quá trình hợp tác và. | Lêi nãi Ợu Trong những năm gần đây chúng ta chứng kiến sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hoá nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Xu thế này mở ra nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt các quốc gia trước sự lựa chọn không dễ dàng đứng ngoài xu thế đó thì bị cô lập và tụt hậu tham gia thì phải ứng phó với sự cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên xu hướng chung là các quốc gia lớn nhỏ tham gia ngày càng nhiều vào quá trình hợp tác và liên kết khu vực liên kết quốc tế về kinh tế thương mại và nhiều lĩnh vực hoạt động khác. Điều đó cũng lý giải tại sao hầu hết các nước kể cả các nước đang phát triển thậm chí kém phát triển cũng tham gia vào quá trình hội nhập từng bước chấp nhận những luật chơi chung của các tổ chức khu vực và quốc tế. Trong xu thế chung này không những các khu vực các quốc gia mà cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs nhất là những doanh nghiệp xuất nhập khâủ vừa và nhỏ ở mỗi quốc gia mỗi vùng lãnh thổ cũng chịu tác động trực tiếp của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO . Một yêu cầu được đặt ra vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp này là thích ứng được với những thay đổi trong môi trường kinh doanh toàn cầu các hiệp định thương mại đa phương trong buôn bán quốc tế. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này khi chúng ta là thành viên chính thức của WTO trong tương lai gần. Chúng ta sẽ đứng trước cơ hội cũng như thách thức rất lớn nhưng chúng ta đã biết những gì và đã chuẩn bị những gì cho sự kiện này Liệu những doanh nghiệp non trẻ của chúng ta có thể đứng vững trước những cơn bão cạnh tranh từ các nền kinh tế năng động khác Với những kiến thức và hiểu biết của mình qua đề tài Dự báo về tác động của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam - Những giải pháp đề xuất tôi xin được nêu rõ nhìn nhận của mình về thực trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam về những thuận lợi cũng như khó khăn mà các doanh nghiệp này sẽ gặp khi Việt Nam gia nhập WTO và

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.