TAILIEUCHUNG - Những tòa nhà cao nhất thế giới

Nhân sự kiện tòa nhà cao nhất thế giới Burj Dubai ra mắt hôm qua, Telegraph đã điểm lại các công trình chọc trời của thế giới. Tòa nhà Burj Dubai mở cửa ngày hôm qua. Không chỉ là tòa nhà cao nhất thế giới, nó còn cao hơn tòa nhà cao nhất trước đó hơn 300 mét. | T1 A A 1 A 1 Ấ Á Ấ r Những tòa nhà cao nhât thê giới Nhân sự kiện tòa nhà cao nhât thê giới Burj Dubai ra mắt hôm qua Telegraph đã điểm lại các công trình chọc trời của thê giới. Tòa nhà Burj Dubai mở cửa ngày hôm qua. Không chỉ là tòa nhà cao nhất thế giới nó còn cao hơn tòa nhà cao nhất trước đó hơn 300 mét. Với chiều cao 828 mét Burj Dubai bằng chiều cao tổng cộng của tòa nhà cao nhất trước đó là Taipei 101 của Đài Loan với một tháp Eiffel đặt thêm trên đỉnh. Taipei 101 của Đài Loan là tòa nhà cao nhất thế giới khi hoàn thiện xong năm 2004. Nó cao 509 mét và có 101 tầng. Trung tâm tài chính Thượng Hải trái và tháp Jin Mao phải của Trung Quốc lần lượt là tòa nhà cao thứ ba và thứ chín của thế giới hiện nay. Tòa nhà bên trái cao 492 mét 101 tầng chứa những phòng khách sạn cao nhất thế giới. Đang gần hoàn tất Trung tâm thương mại quốc tế hay tháp ICC ở Hong Kong sẽ có 118 tầng và cao 484 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.