TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Vai trò của Nhà nước đối với thị trường Tài chính Bài học từ khủng hoảng tài chính Mỹ "

Bài báo đề cập đến 2 vấn đề: (1) Khẳng định, đối với thị trường tài chính vai trò của Chính phủ không chỉ là thúc đẩy thị trường phát triển mạnh, mà còn cần phải kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của nhà đầu tư để tiết chế lòng tham của họ một cách kịp thời. Kiểm soát lòng tham của nhà đầu tư lại phải bắt đầu từ kiểm soát sự xuất hiện của các công cụ tài chính mới, sự biến đổi của các hình. | T ạp chí Khoa học ĐHQGHN Kinh tế và Kinh doanh 25 2009 201-206 THÔNG TIN - BÌNH LUẬN Vai trò của Nhà nước đối với thị trường Tài chính Bài học từ khủng hoảng tài chính Mỹ __ . _ __. . __ _ _ . Trịnh Thị Hoa Mai Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thuỷ Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 22 tháng 6 năm 2009 Tóm tắt. Bài báo đề cập đến 2 vấn đề 1 Khẳng định đối với thị trường tài chính vai trò của Chính phủ không chỉ là thúc đẩy thị trường phát triển mạnh mà còn cần phải kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của nhà đầu tư để tiết chế lòng tham của họ một cách kịp thời. Kiểm soát lòng tham của nhà đầu tư lại phải bắt đầu từ kiểm soát sự xuất hiện của các công cụ tài chính mới sự biến đổi của các hình thức đầu tư sự biến hóa trong hoạt động của các ngân hàng thương mại trên con đường tìm kiếm lợi nhuận cho mình. 2 Phân tích những sai lầm trong điều hành thị trường tài chính của Chính phủ Mỹ chủ yếu ở việc từng bước phá bỏ nguyên tắc hoạt động an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại và nới lỏng kiểm soát thị trường để khẳng định đó là một trong những nguyên nhân quan trọng gây nên cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ đang đe dọa sự tồn tại của kinh tế toàn cầu bởi sức phá hoại của nó vẫn còn chưa lường hết được. Việc phân tích những nguyên nhân gây ra khủng hoảng có giá trị cả về lý luận và thực tiễn đối với sự phát triển bền vững của thị trường tài chính ở mỗi quốc gia trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay. Trong bài viết này tác giả tập trung đánh giá điều hành của Chính phủ Mỹ đối với thị trường tài chính -vấn đề mà theo tác giả là nguyên nhân gốc rễ chi phối các nguyên nhân khác. 1. Thị trường tài chính luôn cần đến sự giám sát chặt chẽ của Chính phủ như cơ chế kinh tế tự nhiên cơ chế bao cấp. Kinh tế thị trường phát triển khi các thị trường bộ phận được hình thành phát triển đầy đủ và đồng bộ. Cùng với đó sự điều tiết của Nhà nước trên các thị trường bộ phận là

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.